top of page

Vlada Srpske usvojila Plan interventnih nabavki za sljedeću godinu: Na listi 975 dobavljača

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava za 2023. godinu.Odredbama Zakona o interventim nabavkama Vlada Republike Srpske jednom godišnje, na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma, najkasnije do 30. novembra tekuće godine, donosi Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava, kojim se definišu vrsta, količina i vrijednost proizvoda, robe i sredstava, kao i nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave.


Ministarstvo trgovine i turizma u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave sačinjava listu nosilaca snabdijevanja, a nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave su privredna društva i druga pravna i fizička lica koja su osposobljena da na najbolji način, blagovremeno i efikasno, učine dostupnim proizvode, robu i sredstva.


Planom interventnih nabavki sačinjena je lista od 975 dobavljača u 52 lokalne zajednice u Republici Srpskoj, a opštine Kupres, Oštra Luka, Rudo, Istočni Drvar, Kalinovik, Petrovac, Kneževo, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Krupa na Uni i Stanari izjasnile su se da nemaju registrovanih privrednih društava, pravnih i fizičkih lica koja su osposobljena, organizaciono, kadrovski i materijalno-tehnički da vrše ulogu nosioca snabdijevanja, a interventno snabdijevanje u ovim lokalnim zajednicama će se, u slučaju potrebe, sprovoditi u skladu sa odredbama zakona.


Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju kredita iz sredstava revolving fonda u oblasti vodosnabdijevanja i komunalne infrastrukture opštini Rudo za realizaciju projekta „Rekonstrukcija distributivne mreže u naselju Uvac“, u iznosu od 300.000 KM.


"Kredit se odobrava radi rješavanja problema vodosnabdijevanja stanovnika mjesne zajednice Uvac, a ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je ovlašten da zaključi ugovor o korištenju kreditnih sredstava revolving fonda u oblasti vodosnabdijevanja i komunalne infrastrukture sa opštinom Rudo", pojašnjavaju u Vladi.


Korištenje sredstava iz revolving fonda odobreno je nakon što je raspisan Javni oglas za podnošenje zahtjeva opština i gradova, a na koji se javila opština Rudo.

bottom of page