Pedesetoro mladih ljudi koji završavaju Medicinsku školu u Banjaluci uskoro postaju naše kolege

"Nakon završetka i pribavljanja dokumentacije, izvršiće se rangiranje i jedini uslov biće prosjek ocjena. Na ovaj način motivišemo nove generacije da još više uče i imaju bolje ocjene i usvajaju nova znanja", izjavio je direktor UKC-a Srpske Vlado Đajić.Podsjetimo, generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske /UKC/ Vlado Đajić u banjalučkoj Medicinskoj školi razgovarao je sa poslovodstvom ove škole i najavio prijem 50 učenika /medicinskih sestara /tehničara/ u radni odnos u najveću zdravstvenu ustanovu Republike Srpske

"Mislimo na budućnost naše djece i gradimo je ovdje, a ne negdje drugo", zaključuje Đajić.