top of page

Kako je Banjaluka napredovala kroz 20 godina

S početka 2000. godine Banjaluka je bila grad veličine jedne veće opštine. Porastom broja stanovništva gradska naselja su se širila, a potreba za izgradnjom je bila sve veća.

Gradonačelnici su se smjenjivali, ali je svaki od njih znao da prepozna potrebe građana. Međutim danas, kad je Banjaluka naglo počela stagnirati, građani iskazuju nezadovoljstvo.


Raspadom Vojske Republike Srpske na teritoriji Grada ostale su mnogobrojne kasarne. Čak četiri kasarne ostale su u užem centru Grada.


Tadašnja gradska administracija kasarnu ,,Vrbas'' rekonstruisala je i jedan dio je pretvoren u današnji univerzitetski grad - Kampus, a u drugom dijelu napravljen je gradski bazen ,,Akvana''.Kasarna ,,Trapisti 2'' pretvorena je u sadašnji Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a ,,Trapisti 1'' u zoološki vrt. U Trapistima je izgrađen i novi most, koji je ovu lokaciju modernizovao i učinio značajno pristupačnijom građanima.


U naselju Obilićevo izgrađen je novi ,,Zeleni most'', a i Starčevica se značajno proširila.


Na Starčevici na mjestu današnje ,,Kafeterije'' i kompleksa stambenih zgrada bilo je močvarno područje koje su naseljavali Romi. Ista situacija je bila i sa druge strane ulice Stepe Stepanovića.


Bulevar Desanke Maksimović je proširen, obnovljen, izgrađena je pasarela. Ova saobraćajnica počinje od Rebrovca i povezana je sve do naselja Obilićevo.


Obnovljene su zidine poznate banjalučke Tvrđave ,,Kastel''. Obnova bastiona zahtijevala je ogromna ulaganja, ali je i to uspješno realizovano.


Prethodne gradske administracije imale su pune ruke posla, da bi Banjaluka blistala sjajem koji ima danas.


Svako naselje u Gradu dobilo je po jednu ili dvije parohijske crkve. Ranije je Banjaluka imala samo dvije, to su bile rebrovačka i Hram Svete trojice.


Hram Hrista spasitelja obnovljen je i povezan sa šetalištem u Gospodskoj ulici. Takođe obnovljena je i džamija ,,Ferhadija'', važan kulturno-istorijski spomenik Banjaluke.Banjalučka ,,Tržnica'' obnovljena je i napravljen je pravi raj za ljubitelje domaće hrane.Ulice Banjaluke bile su preopterećene semafornom signalizacijom, te se na većim raskrsnicama pravio saobraćajni kolaps.


Stručnim radom i dobro osmišljenim projektima gradska administracija izgradila je veliki broj kružnih raskrsnica koje su se pokazale kao trajno i funkcionalno rješenje.Prigradska naselja, Ada, Srpske Toplice, Petrićevac, Motike, Kuljani, i druga modernizovana su, povezana s gradom i obogaćena mnogobrojnim sadržajima.


Proteklih 20 godina obilježila je velika ekspanzija rasta, razvoja i uređenja našeg Grada.


Banjaluka je pretvorena u grad koji može da se poredi sa svjetskim metropolama, a sve zahvaljujući zalaganju i radu prethodnih gradskih administracija koje su svojim znanjem i stručnošću ostavile neizbrisiv pečat.


Smjenom administracije, Banjaluka je u posljednje 2 godine izgubila svoju uzlaznu putanju. Projekti niti su započeti, niti završeni, a nezadovoljstvo građana iz dana u dan je sve veće.

bottom of page