top of page

Izgradnja novog objekta za liječenje oboljelih od malignih bolesti

U Univerzitetskom kliničkom centru /UKC/ Republike Srpske u Banjaluci u toku je izgradnja novog objekta namijenjenog pružanju zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti, s obzirom na konstantan rast broja oboljelih u Srpskoj i nedovoljne kapacitete bolničkog smještaja na cijelom području.Cilj ovog projekta je formiranje regionalnog centra za liječenje malignih bolesti unutar UKC-a koji će služiti za smještaj pacijenata na dužem liječenju, kao i dijagnostički centar sa adekvatnim kapacitetima za dnevno liječenje pacijenata, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske.


Objekat će raspolagati sa 360 kreveta za duži smještaj, i to Onkologija 190 ležaja, Hematologija 90 ležaja i 80 ležaja za palijativnu njegu pacijenata koji su u terminalnoj fazi bolesti.


U objektu je predviđeno 50 kreveta za dnevni smještaj pacijenata, te po 25 za onkološke i 25 hematološke pacijente.


Objekat je posjeduje suteren, prizemlje plus četiri sprata, bruto površine 1.1474,02 metara kvadratnih, neto površine 9.753,69 metara kvadratnih.


U suterenu je predviđena dnevna bolnica i prijemno dijagnostički blok Odjeljenja hematologije, a dio suterena objekta je namijenjen za tehničke prostorije.


Suteren objekta će sadržavati terapijski blok dnevne bolnice, prateće prostorije za pripremu i aplikaciju terapije, glavni hol suterena i prijemni hol terapijskog dijela, dio namijenjen za savjetovanje i administraciju, centralni dio sa komunikacijama i servisnim prostorijama, dio sa ambulantama, ljekarskim sobama i sobama za intervenciju i tehničku zonu.


Na nivou suterena formirana je topla veza sa sjevernim krilom u Centralnom medicinskom bloku.


U prizemlju je predviđena dnevna bolnica i prijemno dijagnostički blok odjeljenja onkologije.


Prizemlje objekta sadrži terapijski blok dnevne bolnice, prateće prostorije za pripremu i aplikaciju terapije, glavni hol prizemlja i prijemni hol terapijskog dijela, dio namijenjen za savjetovanje i administraciju, centralni dio sa komunikacijama i servisnim prostorijama, dio sa ambulantama, ljekarskim sobama i sobama za intervenciju.


Spratovi su predviđeni za smještaj pacijenata, i to prvi sprat za pacijente hematologije, drugi i treći za pacijente Odjeljenja onkologije, dok je četvrti sprat Odjeljenje palijativne njege sa intenzivnom njegom.


Uz ove kapacitete predviđen je adekvatan broj ljekarskih, specijalističkih i ostalih prostorija namijenjenih za rad i boravak osoblja.


Predviđen je adekvatan broj ulaza prema sadržajima i potrebama funkcionalnog razdvajanja korisnika i adekvatan broj evakuacionih izlaza, kao i topla veza sa objektom sjevernog krila centralnog bloka kliničkog centra.


Vertikalna komunikacija je planirana da se odvija liftovima i stepeništima, sa zasebnim liftovima je planiran prevoz posjetilaca i pacijenata.


Objekat je projektovan tako da osobe sa posebnim potrebama mogu da pristupe svakom prostoru u objektu i oko objekta.


Rok izgradnje objekta je 29. marta 2025. godine.

bottom of page