top of page

Internacionalni dan u UKC Republike Srpske

UKC Republike Srpske juče 28.11.2023.godine je posjetilo nekoliko vrsnih stručnjaka iz regiona i Еvrope sve u cilju jačanja dosadašnjih saradnji, planiranja budućih projekata i pružanja što bolje zdravstvene zaštite pacijentima. Zahvaljujući zalaganju generalnog direktora prof. dr Vlade Đajića ulažu se maksimalni napori u edukaciju osoblja, unapređenje usluga kako bismo ojačali naš zdravstveni sistem.Saopštenje prenosimo u cijelosti:


"Tokom posjete dr Andree Kdolsky bivše ministarke zdravlja Austrije i sadašnjeg savjetnika Vlade Austrije za medicinska pitanja razgovaralo se o svim aktuelnim temama koje se tiču naše ustanove, dosadašnje saradnje sa Austrijom, te o budućim projektima s posebnim naglaskom na liječenje pacijenata iz Austrije u UKC Republike Srpske.


Našu ustanovu posjetili su i dr Dejan Simić i dr Mirko Jovanović dva urologa sa VMA Beograd, koji su u Klinici za urologiju sa doktorima izveli kod dva pacijenta fleksibilnu ureterorenoskopiju i kod jednog pacijenta perkutanu nefrolitotripsiju. Ova posjeta je imala za cilj razmjenu iskustava, znanja i vještina.Takođe, dr Dragan Milanović i dr Branislav Jovanović specijalisti dječije hirurgije iz Beograda bili su u radnoj posjeti, te su zajedno sa dr Goranom Janjićem iz Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju bili podrška doktorima Klinike za dječiju hirurgiju u izvođenju operativnog zahvata. Riječ je o pacijentu 2013. godište koji je imao nekoliko ataka izazvanih upalom usljed pokretanja kamena u žučnoj kesi. Minimalno invazivnom laparoskopskom operacijom kod pacijenta je odstranjena žučna kesa. Operacija je prošla bez komplikacija, pacijent se dobro oporavlja, te je danas otpušten na dalje kućno liječenje. Ova posjeta je imala za cilj uvođenje minimalno invazivne laparoskopske operacije u Klinici za dječiju hirurgiju.Istog dana, certifikacijska kuća Bureau Veritas, Francuska, posredstvom ovlaštenih auditora, obavila je redovan godišnji audit u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane te potvrdila kontinuiranu implementaciju postojećih normi kao i kontinuirano unapređenja rada u zbrinjavanju i liječenju kritično bolesnih pacijenata, procesu edukacije i naučno-istraživaočkog rada za oblast intenzivne medicine čime smo stekli uslove za obnovu certifikata.


Podsjećamo, Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane – Referentni centar intenzivne medicine za nehirurške grane UKC Republike Srpske je jedina organizaciona jedinica u našoj ustanovi koja je certifikovana po tipu ISO 9001-2015 i to od juna 2018. godine. Radi se o opštem upravljačkom standardu za kontrolu kvaliteta, a obim certifikacije obuhvata liječenje kritično oboljelih pacijenata, edukaciju iz oblasti intenzivne medicine te naučno istraživački rad za istu oblast. Od 2022. godine područje standardizacije rada u ovoj klinici prošireno je na standard ЕN 15224:2016, koji je specifičan, sektorski standard upravljanja kvalitetom za zdravstvene ustanove.U periodu od 28.11. do 30.11.2023. godine u okviru procesa kontinuirane medicinske edukacije i unapređenja liječenja kritično bolesnih pacijenata u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane obavlja se edukacija iz oblasti kardiološki utrazvuk srca, procjena hemodinamike, teorijski i praktični aspekti. Za sprovođenje edukacije zadužena je uvažena dr sc. med. Vojka Gorjup, specijalista interne medicine, supspecijalista intenzivne medicine, UKC Ljubljana. Ovo je već treća posjeta uvažene doktorice našoj ustanovi u okviru edukacije za područje ultrazvuka. Doktorka Gorjup je naš dugogodišnji saradnik, izabrana u zvanje gostujućeg nastavnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i jedan od inostranih stručnjaka koji je dao veliki doprinos razvoju intenzivne medicine kod nas", zaključuje se u saopštenju.

bottom of page