Gradski odbornici usvojili informacije o poslovanju "Eko toplana"


Skupština grada, na petoj redovnoj sjednici usvojila je informacije o poslovanju "Eko toplana" za 2020. i plan poslovanja za 2021. godinu, a razmatrane su i usvojene i informacije o radu organa upravljanja ovog Društva u 2020. godini, kao i informacija o aktivnostima na pripremi grijne sezone 2021/2022.Rezultati ostvareni u 2020. godini pokazuju da su "Eko toplane" uspješno završile poslovnu godinu uz redovnu isporuku toplotne energije. U dostavljenoj Informaciji o poslovanju za 2020. godine, navodi se da je Društvo pozitivno poslovalo i ostvarilo dobit u iznosu od 523.432 KM – kazali su iz "Eko toplana".


Dodali su da se poslovanje u prošloj godini odvijalo uglavnom u otežanim uslovima pandemije izazvane korona virusom. Neposredno nakon proglašenja pandemije, u martu 2020. godine, menadžment "Eko toplana" preduzeo je mjere za umanjenje negativnih posljedica pandemije i organizovanje rada u otežanim uslovima u skladu sa naredbama, preporukama i smjernicama nadležnih organa.


“Prema procjeni uprave Društva, ukupan negativan efekat na poslovanje u 2020. godini, usljed pandemije korona virusa je oko 1.613.000 KM. Ipak, bez obzira na sve probleme koje je pandemija izazvala, a vezano za likvidnost, organizaciju lanca snabdijevanja, kao i samu proizvodnju i isporuku toplotne energije, uz maksimalne napore menadžmenta i svih zaposlenih, bez finansijske pomoći javnih institucija, obezbijeđeno je uredno funkcionisanje sistema daljinskog grijanja i u vanrednim okolnostima, poštujući sve propisane mjere i preporuke nadležnih institucija”, kazali su iz "Eko toplana".


Kako bi sistem daljinskog grijanja funkcionisao i tokom pandemije te bio obezbijeđen kontinuitet uspješnog poslovanja, preduzet je niz mjera i aktivnosti. Prije svega, postignuti su dogovori sa dobavljačima i bankama vezano za određene rokove plaćanja.


Pokrenut je i cijeli niz projekata koji su obezbijedili značajne uštede u lancu snabdijevanja i ukupnom poslovanju Društva. Takođe i pored negativnog efekta pandemije korona virusa, nije bilo otpuštanja radnika niti smanjenja plata radnicima. Plate zaposlenima, pripadajući doprinosi, kao i svi porezi i ostale obaveze prema državi, redovno su isplaćivani i tokom pandemije kao i tokom prethodnog perioda. Eko toplane kao društveno odgovorna kompanija, ali i sami zaposleni u Eko toplanama kroz učešće u određenim humanitarnim akcijama prošle godine, u granicama mogućnosti pomogli su onima koji su pandemijom bili najviše pogođeni.


“U Informaciji o planu poslovanja za 2021. navodi se planirani nastavak uspješnog poslovanja. U 2021. planiran je blagi rast broja korisnika i poslovnih prihoda. Planirane investicije za 2021. godinu su preko 2,5 miliona KM”, navode iz "Eko toplana".


Kroz Informaciju o radu organa upravljanja i rukovođenja "Eko toplana" za prošlu godinu, koju je Skupština grada takođe usvojila, navodi se da su organi upravljanja i rukovođenja, Skupština i Upravni odbor Društva, uredno obavljali poslove, odnosno redovno održavali sjednice i donosili potrebne odluke.


Nova sezona


Odbornici su razmatrali i usvojili i Informaciju o aktivnostima na pripremi sezone grijanja 2021/2022. Planirane aktivnosti trebalo bi da omoguće stabilnost, pouzdanost, kvalitet i efikasnost u snabdijevanju Banjaluke toplotnom energijom u sljedećoj sezoni grijanja. Plan je rezultat analize stanja sistema daljinskog grijanja i rada u proteklom periodu, te već urađenih aktivnosti i mjera u dostizanju osnovne funkcije preduzeća - snabdijevanje grada toplotnom energijom.


Izvor: Glas Srpske