top of page

Gradonačelnik i Gradska uprava ne žele da povećaju plate radnicima


Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković bombastično je najavio povećanje plata u Gradskoj upravi. Stanivuković je zaboravio da naglasi i to, da je povećanje plata njegova zakonska obaveza, koju već mjesecima, nikako da ispuni. Zbog neizvršavanja obaveza prema radnicima od strane Gradske uprave, danas su se oglasili iz Sindikata.„Mi smo danas ovdje iz dva razloga. Prvi razlog je podrška Sindikalnoj organizaciji Gradske uprave Banja Luka, koja već mjesecima ukazuje na nezakonito postupanje od strane Gradske uprave i s druge strane da vas obavijestim da je Upravna inspekcija izvršila nadzor u Gradskoj upravi i da je ustanovila da Gradska uprava ne primjenjuje koeficijent propisan Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave“, izjavio je predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić.


Marić je dodao da je Upravna inspekcija naložila Gradskoj upravi da u roku od osam dana otkloni postojeće nedostatke. Prema ovome, pripadnici vatrogasne jedinice Grada Banja Luka će imati približno 150 do 200 KM veću platu. Prema Marićevim riječima, vatrogasci ovu platu ostvaruju od 11. februara kada su na snagu stupile izmjene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora, a koje Gradska uprava Banja Luka ne želi da primjeni.


„Zbog trenutne situacije dolazi do znato nižih plata zaposlenih u Gradskoj upravi. Za čistačice je to 150 KM, za vatrogasce blizu 200 KM, za službenike sa visokom stručnom spremom skoro 150 KM. Vi ste ovih dana mogli vidjeti kako se od strane Gradske uprave najavljuje kako će oni povećati plate, a mi ih danas pozivamo da decidno primjenjuju ono što važi za zaposlene u 64 lokalne zajednice Republike Srpske pa samim tim i za zaposlene u Gradskoj upravi Banje Luke“, ističe Marić.


On dodaje da ne postoji nikakav razlog da se ova odluka ne primjeni jer su istu bez problema usvojile i preostale 64 lokalne zajednice u Srpskoj.


„Gradska uprava Banja Luka je dužna da u roku od 15 dana da uskladi propise i akte sa PKU-om. Žalba ne odlaže Rješenje. Gradonačelnik i Gradska uprava ne žele da razgovaraju sa nama. Poslali smo masu dopisa. Tražili smo da se rješavaju problemi radnika u Gradskoj upravi. Dolaskom na mjesto gradonačelnika Stanivuković je obećao pomoći vatrogascima, ali je to djelimično učinio. Uveo je odredbu pripravnosti i plaćene pripravnosti“, rekao je predsjednik Sindikalne organizacije u Gradskoj upravi Banja Luka Dragan Lukajić.


Lukajić dalje navodi da ukoliko ne dođe do usklađivanja koeficijenata da će se kroz 15 dana ići sa tužbom jer je to jedini način da zaposleni dobiju svoja prava.


„Ne tražimo ništa što nismo zaslužili. Samo tražimo ono što je propisano zakonom“, zaključuje Lukajić.


Predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca pri Sindikatu Republike Srpske Zoran Blagojević dodaje da ukoliko Gradska uprava ne ispuni obaveze da će se vatrogasci obratiti Upravnoj inspekciji i na taj način zahtjevati svoja prava.


bottom of page