Gradonačelnik blokirao jednokratnu pomoć za porodilje i zdravsteve radnike.


Grad još nije isplatio jednokratnu pomoć za porodilje i zdravsteve radnike.Iako je takva odluka predvidjena budzetom. Gradonačelnik Banjaluke još to nije uradio jer ima u planu da traži ocjenu ustavnosti amandmana koji se odnose na jednokratnu pomoć za sve zdravstvene radnike i porodilje. Kaže da je već je sastavljen zahtjev za ocjenu zakonitosti prema Ustavnom sudu i da očekuje do petka naredne sedmice takve jedne nezakonite amandmane na ocjenu zakonitosti. To nije moguće, poručuje struka. Ako je budžet usvojen, kaže advokat Željko Bubić, on mora da se izvrši. Obraćanjem Ustavnom sudu Srpske jasno je da se samo želi kupiti vrijeme i odložiti izvršenje usvojenih amandmana.

Vrijeme koje je potrebno da Ustavni sud riješi potrebnu inicijativu neće pokrivati kalendarsku godinu za koju se odnosi budžet grada Banjaluka koji je usvojen u predviđenoj proceduriBudući da su odluke donesene na Zakonom predviđen način, o navedenim odlukama nema rasprave. Jednostavno, te odluke se trebaju izvršavati i pustiti u praktičnu primjenu .Nema opravdanja da se ove isplate stopiraju, poručuju i iz skupštinske većine.Podsjećaju da ,7.500 ljudi očekuje ovu podršku i oni već zovu pitaju šta se dešava sa ovim odlukama i kakav je status. Oni na koje se pomoc odnosi kazu da sam novčani iznos nema toliki značaj koji značaj ustvari ima upravo prepoznati zdravstvene radnike kao dio društvene zajednice koji daje poseban doprinos u zbrinjavanju oboljelih. Budžet Banjaluke je usvojen sa amandmanima koje je predložila skupštinska većina. Koplja su se danima lomila baš oko amandmana koje je gradonačelnik Banjaluke odbijao da uvrsti u prijedlog budžeta, a odnose se na po 500 KM jednokratne pomoći za sve zdravstvene radnike i porodilje koja još nije isplaćena. Još tada, gradonačelnik je poručio kako usvojene amandmane neće da poštuje.