top of page

Gradonačelnik Banjaluke utrostručio broj direktnih sporazuma


Prema osnovnom Planu javnih nabavki Gradske uprave Banja Luka za ovu godinu putem direktnih sporazuma bilo je planirano 110 nabavki ukupne procijenjene vrijednosti 476.847 KM, ali izmjenama plana broj tih javnih nabavki povećan je na 336 čija ukupna procijenjena vrijednost je 1.708.907 KM.


Izvor: Capital


Ovo pokazuje Informacija Komisije za analizu usklađenosti postupaka javnih nabavki koja je formirana 19. jula ove godine.


„Komisija je konstatovala da je od ukupnog broja javnih nabavki (639 postupaka) zaključno sa 6. decembrom ove godine, Gradska uprava planirala 336 direktna sporazuma, odnosno 52 odsto od ukupnog broja javnih nabavki“, navodi se u pomenutoj Informaciji u čijem posjedu je CAPITAL.


U Odjeljenju za saobraćaj i puteve, precizira se dalje, planirano je 75 postupaka putem direktnog sporazuma, u Odjeljenju za komunalne poslove 49 direktnih sporazuma, u Službi za zajedničke poslove 36, a u Odjeljenju za prostorno uređenje 30 direktnih sporazuma.


„U Kabinetu gradonačelnika planirano je 25 direktnih postupka, dok je preostali broj planiraniranih direktnih sporazuma planiran kod drugih potrošačkih jedinica u Gradskoj upravi“, navodi se u pomenutoj Informaciji.


Vrijednost zaključenih ugovora putem direktnog sporazuma zaključno sa krajem novembra iznosi 968.698 KM od čega je u aprilu zaključeno najviše ili preciznije 32 postupka ukupne vrijednosti 147.410KM.


Analizom zaključenih ugovora, Komisija je došla do podataka da je zaključeno devet ugovora putem direktnog sporazuma koje uopšte nije mogla naći u osnovnom Planu javnih nabavki i njegovim izmjenama.


To su sljedeći direktni ugovori:


 • Ugovor za nabavku dekorativnog materijala za salu za prijem u vrijednosti od 5.300 KM.

 • Ugovor za pružanje usluga uređenja objekta Gradske uprave vrijedan 510 KM.

 • Ugovor za pružanje usluga pripreme materijala (štampanje, kaširanje, dizajn) potrebnog za organizovanje izložbe konkursnih radova za idejno rješenje vidikovca na Banj brdu u vrijednosti od 4.036 KM.

 • Ugovor za nabavku digitalni telefoni za šef-sekretar grupu u vrijednosti od 3.588 KM.

 • Ugovor za izradu majica i pamučnih torbi-cekera za potrebe akcije Čisto lice grada od 5.260 KM.

 • Ugovor za izradu izmjene dijela Regulacionog plana za uređenje obala Vrbasa u vrijednosti od 4.036 KM.

 • Ugovor za obavljanje usluga pranja autobuskih nadstrešnica i pepeljara na trgu kod krivog sata za potrebe akcije „Čisto lice grada“ u vrijednosti od 7.016 KM.

 • Ugovor za izradu studije pozicije i oblikovanja prostora za smještaj kontejnera u vrijednosti od 6.903 KM.

 • Ugovor za konsultantske usluge za pripremu tendera VODA 3 po procedurama EBRD-a u vrijednosti od 6.000 KM.

 • Ugovor za nabavku dekorativnog materijala za ukrašavanje šetališne zone Gospodske ulice od 2.409 KM.

 • Pored toga, Komisija je uočila da je nabavka parkovskih klupa i korpi podijeljena na lotove, što kako se navodi, upućuje na netransparentan rad Gradske uprave i cijepanje javnih nabavki po istim/sličnim predmetima.

„Gradska uprava planirala je 185 postupaka putem konkurentskog zahtjeva, odnosno 29 odsto od ukupnog broja javnih nabavki. Planirana procijenjena vrijednost postupaka putem konkurentskog zahtjeva je 3.260.930 KM, a ukupna vrijednost zaključenih ugovora 3.207.978 KM što je ostvarenje plana od 98,4 odsto“, navodi se u Informaciji.


Srđan Traljić iz Transparensi Internationala BiH kaže da nisu vršili analizu provedenih javnih nabavku u banjalučkoj gradskoj upravi, ali ističe da se direktni sporazumi po svojoj prirodi koriste za zloupotrebe u sistemu javnih nabavki.


„Ukoliko je bilo cijepanja ugovora sa ciljem da se izbjegne raspisivanje tendera to se treba prijaviti Agenciji za javne nabavke i tražiti izricanje propisane sankcije“, kaže Traljić za CAPITAL.


Kada je riječ o otvorenim postupcima, Komisija je ustanovila da su planirana 83 takva postupka, odnosno 13 odsto od ukupnog broja javnih nabavki.


“U osnovnom Planu javnih nabavki planirana su 44 otvorena postupka ukupne procijenjene vrijednosti od 14.299.240 KM, dok je kroz izmjene plana planirano 39 otvorenih postupaka ukupne vrijednosti 58.163.716 KM. Takođe, izvršeno je 15 usklađivanja (povećanje) procijenjene vrijednosti u vrijednosti od 7.170.901 KM“, precizira se u Informaciji.


Izvor: Capital.ba

bottom of page