Grad Banjaluka opet ide mimo Zakona o Javnim nabavkamaOd najavljivane transparentnosti i poštovanja slova zakona pri javnim nabavkama u Upravi Grada Banja Luka - nema ništa. Nabavka zastavica i drugih ukrasa za Dan grada, koji se obilježava u aprilu, pokrenuta je 12. maja, a odluka donesena 24. juna. Slično je i sa uslugom "produkcija događaja i grafički dizajn vizuelnih elemenata". Iako je rok za izvršenje 30 dana, ponuđač je izabran tek u junu.


Na oba konkursa je odabran jedini prijavljeni ponuđač. Ugovor od 6.900 maraka za nabavku ukrasa je sklopljen sa firmom "ABC Solutions", dok je za produkciju događaja "MAM Design Studiju" naplatio 5.800. Gradska uprava bi trebalo da dovede javne nabavke u red, ocjenjuju pravnici.


"Gradska uprava ima svoj pravilnik o postupku direktnog sporazuma, koji je u članovima definisao način na koji se provodi postupak direktnog sporazuma, što je u ovom slučaju, kao i u ostalim slučajevima, nije ispoštovano - što znači da Gradska uprava zapravo krši sama svoje propise koje je donijela, što je apsolutno neprihvatljivo", kaže Željko Bubić, advokat.


Izgleda da je ovakav sistem nabavki postao ustaljena praksa u Gradskoj upravi. Od video produkcije do postavljanja govornice, Grad sklapa ugovore nakon što su poslovi uveliko završeni.