top of page

Gospodska: glavno šetalište skoro blokirano zbog postavljanja video bima

Novo mjesto za reklame predviđeno je na zgradi Terranove, gdje se trenutno postavlja veliki video bim.

Dok se iznad ulaza u Teranovu konstrukcija umeće među stakla, glavno šetalište praktično je blokirano, a šetači moraju da zaobilaze kamion na koji je postavljen manji kran.


bottom of page