Golić: Potrebna donacija za realitaciju dokumenata za zaštitu životne sredine


Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i ambasador Švedske u BiH Johana Stromkvist dogovorile su da nakon usvajanja strateških dokumenata o zaštiti životne sredine na svim nivoima vlasti u BiH, zajednički organizuju konferenciju na kojoj će predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija i fondova predstaviti ove dokumente, te pokušati da obezbijede donatorska sredstva za njihovu implementaciju.Golićeva je na sastanku u Banjaluci rekla da očekuje da će Strategija zaštite životne sredine Republike Srpske biti završena i usvojena početkom naredne godine, saopšteno je iz resornog ministarstva.


Izrada ovog strateškog dokumenta je dio Projekta ESAP BiH 2030 plus /Enivornmental Strategy and Action Plan/, koji finansira Vlada Švedske, a realizuje Stokholmski institut za zaštitu životne sredine.


Strategija zaštite životne sredine Republike Srpske, zajedno sa strategijama za Federaciju BiH i za Brčko Distrikt činiće Strategiju zaštite životne sredine za BiH za period do 2030. godine.


Golićeva se zahvalila i na donaciji mjernih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Banjaluci i Trebinju, čime je pojačana republička mreža za praćenje kvaliteta vazduha i dat doprinos da čitava teritorija Republike Srpske bude pokrivena mjernim stanicama za praćenje kvaliteta vazduha.


Tokom sastanka je istaknuto da je saradnja Ministarstva i Ambasade Švedske u BiH na izuzetno visokom nivou, što je doprinijelo kreiranju i realizaciji niza projekata, naročito u oblasti zaštite životne sredine.


Golićeva je obavijestila Stromkvistovu da je Vlada Republike Srpske odobrila dodatna sredstva u iznosu od 160.000 KM za aktivnosti na izradi Projekta remedijacije i rekultivacije zemljišta na lokaciji "Incel", u okviru projekta "Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom".


Projekat je pripremila Ambasada Švedske u BiH, uz tehničku pomoć Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH /UNDP/, a koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju /SIDA/.


"Do sada su na projektnom prodručju Poslovna zona `Incel` u Banjaluci završene dvije faze projektnih aktivnosti u ukupnoj vrijednosti 260.000 dolara donatorskih sredstava", navodi se u saopštenju.


Golićeva se posebno zahvalila što je, u okviru ovog projekta, pružena i podrška u borbi sa pandemijom virusa korona i nabavljen autoklav za sterilizaciju i specijalizovano vozilo za transport infektivnog otpada za UKC Republike Srpske u Banjaluci, te sterilizator otpada, kontejner i specijalizovano vozilo za transport infektivnog otpada za Dom zdravlja u Bijeljini.


Stromkvistova se zahvalila na, kako je rekla, liderstvu Ministarstva i Golićeve lično u oblasti zaštite životne sredine, te predstavila nove članove svog tima - Evu Gibson Smedberg, koja je preuzela funkciju direktora Odjeljenja razvojne saradnje u Ambasadi Švedske u BiH i Johana Skoglunda, novog zamjenika šefa misije u Ambasadi Švedske.