Gdje odlazi novac Gradske uprave grada Banja Luka?


Po nalogu Gradske uprave grada Banja Luka 31.5.2021.godine uplaćeno je 32, 059.52 KM izvođaču radova "Građenje Đurić" d.o.o za hitne intervencije na javnim površinama. Čemu toliki novac, kada znamo da hitnih intervencija na toj površini nije bilo?U ovom slučaju hitnom intervencijom se smatralo čišćenje prostora na kom je u planu izgradnja Stanivukovićevog parka, povodom Dana Grada jer do tada se ništa nije radilo, pa se ova situacija iskoristila za slikanje kako bi ispalo da gradonačelnik ipak nešto radi, pa je brže bolje posegnuo za hitnim intervencijama i uplatio iznos od 32, 059.52 KM.Pod Hitnim intervencijama se podrazumijeva:


Na osnovu člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/11 i 100/17), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi.

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 32. Statuta Grada Banjaluka („Službeni glasnik Grada Banjaluka“, br. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 i 26/17).

Odluku o komunalnom redu I – Opšte odredbe Član 7.


1) Vanredno čišćenje vrši se u slučajevima kada se zbog povećanog obima ili intenziteta korišćenja javnih površina, ne obezbjeđuje čistoća redovnim čišćenjem.


2) Vanredno čišćenje obavlja se: a) nakon većih vremenskih i drugih nepogoda (poplave, požari, zemljotresi i druge elementarne nepogode); b) kod većih kvarova na vodovodnim, kanalizacionim i drugim instalacionim mrežama; v) u vrijeme preduzimanja posebnih mjera u cilju suzbijanja i sprečavanja zaraznih bolesti, ili u cilju zaštite životne sredine; g) u vrijeme proljetnog i jesenjeg odvoza krupnog otpada koje organizuje Grad; d) u vrijeme i nakon održavanja javnih manifestacija, čiji je organizator grad Banja Luka.


3) Izuzetno, ukoliko organizator javnih manifestacija nije Grad Banja Luka, korisnik javne površine dužan je da o svom trošku očisti javnu površinu, neposredno nakon završetka manifestacije.


O kakvim se hitnim intervencijama radi u ovom slučaju s obzirom da govorimo o površini predviđenoj za građenje parka u ulici Olimpijskih pobjednika (uz Bulevar srpske vojske)?


Pitanje smo uputili Gradskoj upravi grada Banjaluka šta je to bilo hitno u ovom slučaju i na šta je utrošeno toliko novca. Odgovor na ovo pitanje nismo dobili.