FZO Srpske od 15. januara finansira nove lijekove na recept

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 15. januara naredne godine na recept će biti dostupno više novih lijekova koji su uvršteni na Listu lijekova koji se izdaju na recept FZO RS, poput lijekova za osteoporozu, ulcerozni kolitis, epilepsiju, arterijsku hipertenziju, dijetetski preparat za bebe i drugi.To znači da će pacijenti izdvajati značajno manje novca za ove lijekove, odnosno za lijekove sa Liste A plaćaće samo participaciju ukoliko nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze, dok će za lijekove sa Liste B, umjesto da plaćaju punu cijenu, učestvovati u troškovima u iznosu od 50% cijene lijeka. Pored toga što će pacijenti izdvajati manje novca, uvođenjem savremenih terapija ne samo da se obezbjeđuje efikasnije liječenje oboljelih, već se i racionalizuju ukupni troškovi liječenja, budući da nove terapije doprinose smanjenju hospitalizacija, pregleda, bolovanja i slično.


"Uvođenjem novih lijekova, Fond je nastavio dugogodišnju praksu da se krajem svake godine proširuje lista, a sa ciljem da u narednoj godini osiguranicima na raspolaganju bude više lijekova u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. U skladu sa tim, za narednu godinu FZO je planirao oko milion КM više za lijekove na recept, odnosno ukupno je planirano 61,5 miliona КM. Na ovaj način nastavljamo kontinuitet unapređenja dostupnosti lijekova, a samim tim i zdravstvene zaštite građana", saopšteno je iz FZO.


"Inače, na prijedlog Кomisije za lijekove, Upravni odbor Fonda usvojio je odluku da se na Listu A lijekova koji se izdaju na recept uvrste četiri nova lijeka, dok je na Listu B uvršteno šest novih lijekova. Tako će osiguranicima koji imaju akutnu fazu ulceroznog kolitisa na recept biti dostupan lijek ''mesalazin rektalna suspenzija'', koji je uvršten na Listu A. Lijek utiče na smanjenje akutnih napada, a samim tim i ljekarskih pregleda i hospitalizacija, te smanjuje potrebu za primjenom biološke terapije. Ovaj lijek je od ranije bio dostupan na Listi A, ali samo u obliku čepića i tableta. Na ovu listu uvršten je i lijek ''teriparatid, rastvor za injekciju'', koji se koristi u liječenju teških formi osteoporoze. Pravovremenim tretmanom utiče se na smanjenje broja hospitalizacija oboljelih, bolovanja zbog invalidnosti, ljekarskih pregleda i dr., čime se doprinosi smanjenju ukupnih troškova liječenja. Osiguranicima će u narednoj godini na Listi A biti dostupan i lijek ''levetiracetam, oralni rastvor'', koji se koristi u liječenju epilepsije. Ovaj lijek već postoji na Listi ali u obliku tablete i koriste ga odrasli pacijenti. Uvođenjem oralnog rastvora omogućena je primjena ove terapije i za djecu. Na Listu A uvršten je i dijetetski preparat, odnosno hrana za posebne medicinske namjene (''Neocate''). Ovo je značajna olakšica za roditelje beba do navršenih 12 mjeseci života koje imaju alergiju na proteine kravljeg mlijeka i višestruku intoleranciju na proteine hrane, koji su ovu hranu morali sami da kupuju. Upravo zbog čestih zahtjeva za refundaciju, a radi unapređenja dostupnosti, na prijedlog pedijatra ovu hranu biće moguće ubuduće dobiti na recept, bez plaćanja. Pored za odojčad, ovaj dijetetski preparat na recept će biti dostupan i za oboljele od Netertonovog sindroma. Takođe, kod enteralne hrane (Nutrini, Nutrini drink, Infantrini) koju koriste oboljeli od pojedinih rijetkih oboljenja, proširena je indikacija, te će se ovi preparati od polovine januara moći propisivati i oboljelima od mukopolisaharidoze tip 2 (Hanterov sindrom)", navodi se u saopštenju te se dodaje:


"Кada je u pitanju Lista B, između ostalih, uvršten je lijek ''mesalazin gastrorezistentne granule'' za liječenje akutnih epizoda i održavanje remisije ulceroznog kolitisa. Na ovu listu uvršteni su i lijekovi koji se koriste u liječenju arterijske hipertenzije, i to ''enalapril, lerkanidipin'', ''amlodipin, valsartan'' i ''amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan''. U pitanju su lijekovi koji predstavljaju savremenu i efikasnu terapiju jer su komforniji za pacijente budući da jedna tableta u sebi sadrži dva, odnosno tri lijeka. Upravo iz tog razloga i Fond će imati manje troškove za farmaceutske usluge izdavanja lijeka. Pored toga, ovi lijekovi doprinose i smanjenju neželjenih efekata. Od 15. januara i lijek ''ezetimib tablete'' nalaziće se na Listi B, a on se koristi za sekundarnu prevenciju koronarne bolesti, kao i kod dijabetesa, hronične bubrežne insuficijencije, te kod prisustva implantata i graftova na srcu i krvim sudovima. Propisivaće se po preporuci kardiologa ili endokrinologa. Lijek ''tadalafil film tablete'' moći će se propisivati pod indikacijom benigna hiperplazija prostate i to po preporuci urologa".


Podsjećamo da će se od polovine januara lijek kojeg koriste oboljeli od cistične fibroze ''dornaza alfa rastvor za raspršivanje'', a kojeg nabavlja FZO RS, isporučivati i apotekama u mjestu prebivališta oboljelih. Naime, ovaj lijek je do sada bio dostupan samo u UКC RS, a kako roditelji sa oboljelom djecom ne bi morali putovati iz udaljenijih krajeva Srpske, omogućeno je da se ovaj lijek može podići i na recept u apoteci.