top of page

Fondacija "Udružene žene" održala radionicu za medije

Fondacija "Udružene žene" Banjaluka održala je radionicu za medije na temu unapređenja prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH, na kojoj su učestvovali predstavnici osam medijskih kuća sa područja Banjaluke.


foto: RTRS


Radionica je obuhvatila projektni tim i novinare sa kojima Fondacija "Udružene žene" ima uspostavljene odnose i preporučene novinare kao potencijalne saradnike u oblasti izvještavanja o rodno zasnovanom nasilju.


Primarni cilj radionice je bio unaprijeđivanje saradnje između predstavnika civilnog društva i medijskih radnika radi postizanja veće vidljivosti postupanja pravosuđa u oblasti rodno zasnovanog nasilja.


Takođe, na radionici su definisani oblici saradnje i razmjene informacija u oblasti rodno zasnovanog nasilja, s ciljem kontinuiranog i analitičkog izvještavanja zasnovanog na podacima iz monitoringa sudskih postupaka.


Radmila Žigić ispred Fondacije "Lara" Bijeljina održala je prezentaciju o značaju medijskog izvještavanja o rodno zasnovanom nasiljiu, a o oblicima rodno zasnovanog nasilja.Olga Lola Ninković ispred je ispred Društva psihologa Republike Srpske govorila o djelima rodno zasnovanog nasilja koja se najčešće procesuiraju pred sudovima, položaju i izazovima sa kojima se susreću žrtve.


Radionica je održana u okviru programa "Unapređenje sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini" koji je podržan od strane fondacije "Kvinna till Kvinna" iz Švedske. U okviru istog programa fondacija Udružene žene realizuje monitoring sudskih postpaka u krivičnim postupcima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.


Radi nesmetanog praćenja sudskih postupaka sa 11 sudova na teritoriji Republike Srpske zaključen sporazum o međusobnoj saradnji.


Monitoringom se prikupljaju i analiziraju relevantne informacije u vezi sa načinom postupanja sudova u ovim postupcima, a radi utvrđivanja sistemskih problema u procesuiranju.bottom of page