Fond PIO: Najviše korisnika starosne penzije

Procenat ostvarenih prava na starosnu penziju ove godine je najveći u istoriji Fonda PIO i penzijskog sistema Republike Srpske, čime je praktično dostignut nivo razvijenih evropskih zemalja, saopšteno je iz ovog fonda.


Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske je u devet mjeseci ove godine donio 11.834 rješenja o ostvarivanju prava na penziju od kojih se 67,62 odsto odnosi na korisnike prava na starosnu penziju.

,,Ovaj procenat odražava kontinuirani rast zastupljenosti korisnika prava na starosnu penziju u odnosu na korisnike prava na porodičnu i invalidsku penziju, čiji procenat se istovremeno u kontinuitetu smanjuje'', saopšteno je iz Fonda.

Posmatrano po regijama Republike Srpske, odnosno filijalama, taj procenat je od 64,40 odsto u filijali Trebinje do 70,86 odsto u filijali Prijedor.

Iz Fonda su ocijenili da na pozitivan trend zastupljenosti procenta korisnika prava na starosnu penziju najviše utiče opredijeljenost osiguranika da zahtjev za ostvarivanje prava podnose sa navršenih 65 godina.

,,Iako u toku ove godine zakon o PIO omogućava ostvarivanje prava na starosnu penziju osiguranicima i sa navršenih 58 godina i osam mjeseci i 40 godina penzijskog staža za muškarce, a za žene 56 godina i osam mjeseci i 35 godina staža osiguranja, veoma mali broj njih to pravo želi da koristi'', rekli su iz Fonda.

U saopštenju je istaknuto da više od 90 odsto osiguranika zahtjev za ostvarivanje prava na penziju podnosi tek sa navršenih 65 godina života vodeći se time da je i obim prava odnosno visina penzije u direktnoj zavisnosti od dužine penzijskog staža i visine plata na koji je plaćen doprinos za PIO.

,,Tako je zakonom propisana najniža penzija za 40 i više godina penzijskog staža koja je jednaka prosječnoj penziji isplaćenoj u decembru prethodne godine i za ovu godinu iznosi sa poslednjim povećanjem 424,13 KM, što je više od prosječne penzije svih više od 272.000 korisnika prava'', ukazali su iz Fonda.

Iz Fonda PIO naveli su da prosječna penzija za 40 i više godina staža osiguranja trenutno iznosi 610,09 KM, što čini 60 odsto prosječne plate isplaćene u Republici Srpskoj.

,,Podsjećamo da je za svaki penzijski sistem, pa tako i naš poželjno učešće što većeg procenta korisnika prava na starosnu, a što manji za korisnike prava na porodičnu i invalidsku penziju u strukturi ostvarenih prava'', rekli su iz Fonda.

Posmatrano po pravima prilikom obračuna, trenutnu strukturu korisnika prava čine starosne penzije sa 59,72 odsto, porodične 26,92 odsto, invalidske 13,29 odsto i ostala prava 0,08 odsto.