“Euros” odgovorio: Tužićemo Stanivukovića zbog klevete i neistina


Iz Akcionarskog društva za osiguranje “Euros osiguranje” Banjaluka reagovali su na izjave gradonačelnika Draška Stanivukovića koje je on iznio tokom predstavljanja izvještaja Tima za reviziju u nedelju ispred zgrade RTRS.

Navode da nije tačno da je “Euros osiguranje” a.d. osnovano od strane dva fizička lica, već da je osnovano od strane devet osnivača i započelo je svoju poslovnu aktivnost u januaru 2016. godine po dobijanju dozvole Agencije za osiguranje Republike Srpske i isključivo se bavi osiguranjima od odgovornosti, osiguranjem kredita i garancija.

“Nije tačna izjava gradonačelnika da ‘Euros osiguranje’ radi sa ‘Vodovodom’, odnosno da imamo bilo kakav ugovor sa ‘Vodovodom’ a.d. Banjaluka u pogledu pružanja usluga osiguranja. Jedinu poslovnu saradnju i transakcije sa ‘Vodovodom’ ostvarujemo po osnovu ugovora o vodosnabdijevanju. Nije tačno insinuiranje od strane gradonačelnika da je ‘Euros osiguranje’ a.d. Banjaluka, kao privilegovana firma, učestvovala u nečasnim i kriminalnim radnjama. Naime, gradonačelnik je u svom javnom nastupu insinuirao da ‘Euros osiguranje’ a.d. iz poslova sa Gradom Banjaluka i drugim pravnim licima i ustanovama za koje je Grad osnivač ili suvlasnik, nezakonito stekao enormnu dobit”, navode iz ovog akcionarskog društva.

Ističu da je “Euros osiguranje” a.d. od dana osnivanja do danas (period od 2016. Do 2021. godine) zaključilo više od 185.000 ugovora o osiguranju od autoodgovornosti – polisa AO. Od navedenog broja sa JU SC “Borik” zaključeno je 13 polisa AO, dok je sa Gradom Banjaluka zaključeno 35 polisa AO od čega niti jedna nakon 10.01.2017 godine.


Napominju da sa “Eko Toplanom” a.d., “Toplanom” a.d., “Vodovod” a.d. i drugim pravnim licima i ustanovama za koje je Grad Banjaluka osnivač ili suvlasnik, Društvo nije imalo zaključenih polisa osiguranja.