top of page

EKOLOŠKA KATASTROFA: Mještatnin strahuje zbog neodgovornog odlaganja otpadnih voda i fekalija: Smrad je nepodnošljiv, na istoj parceli se nalazi i ilegalna deponija FOTO

Redakciji ALOonline obratio se Banjalučanin koji tvrdi da se nedaleko od mjesta u kojem živi vrši neodgovorno odlaganje otpadnih voda i fekalija iz septičkih jama, mobilnih toaleta i sličnog, u ulici Pilanska u naselju Banjalučko polje. Kazao je da je više puta do sada zvao Komunalnu policiju za šta posjeduje i broj prijave, a koji datira čak prije pola godine. Takođe ističe da su predate dvije odvojene pismene prijave, za neodgovorno odlaganje otpadnih voda i fekalija, te druga za ilegalnu deponiju.Kako kaže, svakodnevno se vrši odlaganje i istovar istih u improvizovani šaht, koji se nalazi na platou u neposrednoj blizini njegove porodične kuće.


– Svaki dan kamioni/cisterne dolaze po desetine puta u toku dana, te sadržaj cisterni i toaleta prazne u navedeni šaht, ili pored. Ukoliko se dogodi da u isto vrijeme dvije cisterne dođu do šahta, a u žurbi su, zna se desiti da cisterne prazne na livadi pored. Smrad koji se osjeti sa same lokacije, kao i miris koji se osjeti svaki put kada kamioni prođu pored kuće je nepodnošljiv. Takođe, pored šahta vozači peru kamione i opremu koju koriste za pražnjenje mobilnih toaleta, te sve hemikalije koje se koriste za isto raspršuju u zraku i na zemljište oko šahta – rekao je Banjalučanin koji je htio ostati anoniman.Napominje da je više puta do sada kontaktirao Komunalnu policiju za šta posjeduje i broj prijave, a koji datira čak prije pola godine. Takođe ističe da su predate dvije odvojene pismene prijave, za neodgovorno odlaganje otpadnih voda i fekalija, te druga za ilegalnu deponiju.


– Firme čije cisterne i kamioni dolaze i istovaraju fekalije pozivaju se na Ugovor koji je zaključen sa Gradom, a odnosi se na šaht koji se nalazio na javnoj lokaciji u blizini nadvožnjaka, u vlasništvu grada, kod fudbalskih terena Spartak, te da su firme prethodno tu praznile cisterne. U prethodnih 6 mjeseci i više zabranjeno im je odlaganje otpada u navedeni šaht zbog stanara koji se tu nalaze. Sada se dešava da se istovar istih obavlja na privatnoj imovini, te je sama procedura istovara ravna ekološkoj katastrofi. Pod okriljem tog istog ugovora prebacili su se na lokaciju u blizini moje kuće, te istovaraju fekalije i otpadne vode u šaht koji se nalazi na privatnom vlasništvu – objašnjava Banjalučanin.


Ističe da je svakim danom situacija sve gora. Smrad koji se prostire je nepodnošljiv, kamioni koji prolaze ostavljaju za sobom trag od kojih cijela ulica smrdi. Ujedno se ugrožava i zdravlje stanara, kako kaže, a neodgovorno je i sa ekološke strane.


Apeluje na nadležne da reaguju na ovu, sada već ekološku katastrofu, piše Aloonline.ba


bottom of page