Eko toplane uskoro počinju sa punjenjem sistema daljinskog grijanja vodom


Korisnici gradskog grijanja trebaju najkasnije do 15. septembra da završe sve radove i renoviranja u svojim objektima, kako ne bi došlo do neželjenih curenja na instalacijama usljed kojih može doći do poplava u stanovima i poslovnim prostorima.Naime, Eko toplane Banjaluka uskoro počinju sa punjenjem sistema daljinskog grijanja vodom.


Stanar zgrade u Ulici Majke Jugovića kaže da svake godine stanari dobiju „upozorenje“ da trebaju na vrijeme pripremiti instalacije, u vidu obavještenja koje bude istaknutno na ulazu u zgradu.


"Uvijek se držimo traženih smjernica, odzračimo radijatore na vrijeme, jer znamo da samo tako možemo imati kvalitetno grijanje", rekla je stanar ove zgrade S.K.


Iz ZEV-a u Ulici Rajka Bosnića poručuju da redovno od Eko toplana dobijaju obavještenje prije nego što treba početi punjenje sistema vodom. Kaže da poštuju i prate ta uputstva, jer svima je cilj da imaju kvalitetno grijanje u zgradi.


"Otkako je u funkciji postrojenje na Starčevici mi imamo dobro grijanje zimi", naveli su iz ovog ZEV-a.


Iz Eko toplana poručuju da je u pitanju redovna aktivnost pred početak svake grijne sezone, te da korisnici gradskog grijanja trebaju do tog roka da završe sve planirane poslove.


"Osim toga, korisnici bi prije početka sezone trebalo da, ako to do sada još nisu uradili, pripreme unutrašnje i zajedničke unutrašnje instalacije, a u cilju što kvalitetnije i nesmetane isporuke toplotne energije", rekli su u Eko toplanama.


Podsjećaju i da je, prema Opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, održavanje unutrašnjih i zajedničkih unutrašnjih instalacija u nadležnosti pojedinačnih korisnika, odnosno zajednica etažnih vlasnika.


"S obzirom na to da je jedan od najčešćih problema pojava vazduha u radijatorima, čime se narušava kvalitet grijanja, ako se korisnici suočavaju s ovim problemom, trebalo bi da prije početka sezone grijanja zamijene stare i dotrajale odzračne ventile novima. Riječ je o minimalnom ulaganju, čime se postiže bolji kvalitet grijanja, jer se odzračivanjem u slučaju potrebe oslobađa nakupljeni vazduh i omogućava nesmetana cirkulacija kroz grijna tijela", naveli su u ovom preduzeću.


Kada je riječ o sistemima na kojima postoje centralne odzrake na cjevovodu i automatske na vertikalama, iz Eko toplana poručuju da su za njih nadležne zajednice etažnih vlasnika, dok su za odzrake na samim radijatorima zaduženi korisnici.


"Nakupljanje vazduha najčešće se događa kod korisnika na višim etažama, dok je kod potrošača na nižim etažama češći problem sa sakupljanjem mulja u radijatorima, što takođe remeti redovnu isporuku toplotne energije i narušava kvalitet grijanja", rekli su u ovom preduzeću.