Eko toplane produžile sezonu grijanja: Radijatori u Banjaluci topli do kraja aprila


Radijatori Banjalučana koji su korisnici sistema daljinskog grijanja biće topli do 30. aprila, poručili su iz preduzeća "Eko toplane".Napomenuli su da su “Eko toplane” Banjaluka produžile sezonu grijanja u skladu sa Odlukom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije i nakon zvaničnog završetka 15. aprila, te su Banjalučani imali tople radijatore do 21. aprila.


– Međutim, “Eko toplane” su u dogovoru s Gradom Banjaluka ponovo pokrenule sistem 23. aprila i nastavile grijnu sezonu. Takođe, podsjećamo, da smo, s obzirom na loše vremenske uslove, proizvodna postrojenja pokrenuli 7. oktobra, iako je zvanični početak sezone 15. oktobar. Iako je, prema Odluci o opštim uslovima, zvanični završetak sezone 15. april, odnosno kada srednja dnevna temperatura dva dana uzastopno iznosi preko 12 stepeni, od početka obavljanja komunalne djelatnosti 2018. godine, “Eko toplane” su kao društveno odgovorno privredno društvo, kojem je prioriret zadovoljan korisnik, završavale sezonu i nakon što su stečeni propisani uslovi, kako bismo našim potrošačima obezbijedili komfor boravka u stambenim i poslovnim prostorima – kazali su u ovom preduzeću.


Napomenuli su da je ova grijna sezona nosila sa sobom najveće izazove s kojima se ovo privredno društvo suočilo od svog osnivanja.


– Značajno su porasle cijene skoro svih inputa (gorivo, električna energija, šumsko drvni sortimenti…) što je posebno intenzivirano u drugom dijelu godine, i samo zahvaljujući vlastitim rezervama obezbijeđena je stabilnost i likvidnost poslovanja. Sva dosadašnja povećanja cijena energenata i sirovina su do sada kompenzovana iz vlastitih rezervi “Eko toplana”, tako da krajnji korisnici nisu osjetili ove negativne efekte. Međutim, nakon posljednjih povećanja cijena, dalje poslovanje i likvidnost “Eko toplana” mogli bi biti narušeni, s obzirom na energetsku krizu i krizu u Ukrajini, usljed čega je došlo do enormnog rasta cijena na međunarodnom nivou, poremećaja u lancima snabdijevanja i neizvjesnosti kada je riječ o nabavci energenta – objasnili su u “Eko toplanama”.


Dodali su da su zbog produžetka sezone grijanja i ponovnim aktiviranjem proizvodnih potrojenja izloženi dodatnim troškovima.


– To će imati negativan efekat i na dalje funkcionisanje “Eko toplana”, imajući u vidu novonastale okolnosti. Iz tog razloga, ovo privredno društvo biće prinuđeno da od Grada Banjaluka traži refundaciju troškova za produženje sezone do 30. aprila, kako bi moglo da posluje pozitivno i u budućem periodu i kako bismo spremno ušli u predstojeću sezonu grijanja – kazali su u “Eko toplanama”.


Naglasili su da su zbog porasta tržišnih cijena osnovnih ulaznih komponenti koje determinišu samu cijenu proizvodnje toplotne energije, kao što su drvna sječka, mazut, električna energija, transport, tekuće i investiciono održavanje toplifikacione mreže, “Eko toplane” uputile zahtjev Gradu Banjaluka za davanje saglasnosti na povećanje cijena za isporučenu toplotnu energiju, kao i zahtjev “Šumama Srpske” za poboljšanje uslova za nabavku drvnih sortimenata.