Eko Toplane: Počele pripreme za predstojaću sezonu grijanja

Tokom dosadašnje sanacije toplifikacione mreže, tehničke ekipe Eko toplana zamijenile su stare cijevima novima u nekoliko banjalučkih ulica, prema unaprijed utvrđenom planu, na osnovu analiza rađenih tokom prethodnih sezona i utvrđivanja najkritičnijih tačaka, odnosno na dijelovima mreže na kojima najčešće dolazi do pucanja i prekida isporuke toplotne energije tokom sezone grijanja.


Stare i dotrajale cijevi zamijenjene su novima na nekoliko mjesta u Pilanskoj ulici, na dijelu magistralnog vrelovoda Industrija, na kojem tokom sezona dolazi do čestih prekida isporuke toplotne energije. S obzirom na obim posla, ova sanacija još uvijek je u toku, a trebalo bi da obezbijedi bolji kvalitet grijanja korisnicima u ovom dijelu grada.


Osim toga, do sada je sanirana mreža na više lokacija, a između ostalog, stare cijevi zamijenjene su novima u ulicama Pete kozarske brigade, Kozarskoj, Skendera Kulenovića, Braće Jugovića, Majke Jugovića, Stepe Stepanovića i Slobodana Jovanovića, dok je u ulici Kralja Petra Drugog u potpunosti rekonstruisan toplovod.


,,Do početka sezone grijanja, naše tehničke ekipe nastavljaju da saniraju toplifikacionu mrežu i na drugim trasama, u skladu sa planom remonta i sanacije “, kažu iz Eko toplana.


Sa ciljem poboljšanja kvaliteta grijanja, u toku su mašinski i građevinski radovi i u vrelovodnim šahtovima i toplotnim podstanicama, koji predstavljaju sastavni dio godišnjeg plana.


Od završetka sezone grijanja do kraja jula, u sanaciju mreže Eko toplane su uložile preko pola miliona konvertibilnih maraka sopstvenih sredstava.


,,Kako je poznato, najveći problem Eko toplana, odnosno sistema daljinskog grijanja je loše stanje distributivne mreže. Uprkos tome, već četiri sezone uspijevamo da obezbijedimo potreban kvalitet grijanja, a taj kvalitet se poboljšava iz godine u godinu zahvaljujući redovnim ulaganjima Eko toplana u distributivnu mrežu “, naglašavaju iz preduzeća.


U skladu sa planom nabavke, do sada je obezbjeđeno preko 70 odsto potrebnog energenta, a kompletna količina potrebna za predstojeću sezonu biće obezbijeđena do kraja ove godine.