top of page

Drvo nije bilo trulo ni opasno: Posječeno stablo koje je zasadio solunski vojnik u Banjaluci


Iz grupe građana “Zelena Banjaluka” žale se da je početkom ovog mjeseca nelegalno srušeno zdravo stogodišnje stablo kestena u Aleji Mladena Stojanovića, te ističu da ga je posjekla firma “Elda Lux” tokom izgradnje zgrade, dok iz ove firme kažu da nemaju nikakve veze s tim, te da je za to nadležna Gradska uprava, koja i dalje ne odgovara na pitanja.Kako navode iz grupe građana “Zelena Banjaluka”, od grada su tražili da se zabrani sječa zdravog zaštićenog drveća u Aleji Mladena Stojanovića na Malti, gdje je ovo stogodišnje stablo već posječeno, a planira se sječa još tri.


“To stablo je zasadio solunski vojnik Uroš Stefanović prije otprilike 100 godina i bilo je zdravo i zaštićeno zakonom. ‘Elda Lux’ tu gradi privatnu zgradu, a imaju upitne dozvole Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, te papire upitnog porijekla da sav drvored zaštićen zakonom posijeku i to na ulazu u naš lijepi grad”, navode iz ove grupe građana.


Ističu da je ovaj drvored ugrožena vrsta i zaštićen je zakonom u Evropi, te da spada pod jurisdikciju grada kao dio zaštićene prirodno-kulturne cjeline.


“Imamo i izjavu profesora sa Šumarskog fakulteta koji je potvrdio da drvo nije bilo trulo ni opasno, dok je vlasnik kuće na čijoj je međi stablo porušeno i sam radio u ‘Šumama Srpske’ 10 godina i poznaje jako dobro stanje stabala”, dodaju oni.


Dragan Kovačević iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa za “Nezavisne” kaže da, prema odredbama Zakona o zaštiti prirode, ova stabla kestena nemaju status zaštićenog prirodnog dobra.


“Predmetna stabla, prema evidenciji Zavoda, nisu ni po jednom osnovu registrovana kao vrijedna stabla koja treba da uživaju određeni vid zaštite. U tom smislu Zavod smatra da su predmetna stabla dio gradskog zelenila, odnosno komunalna infrastuktura grada i da su kao takva u potpunosti u nadležnosti grada. Na zahtjev privatnih lica Dragana Davidovića i Gorana Davidovića, Zavod je izdao stručno mišljenje kojim je konstatovao da stabla kestena ne uživaju status zaštićenog prirodnog dobra i da sa stanovišta zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti stabla mogu biti uklonjena”, rekao je Kovačević.


Kako pojašnjava, dozvole o rušenju, orezivanju stabala i bilo koje drugo postupanje sa gradskim zelenilom nije u nadležnosti Zavoda, već isključivo u nadležnosti gradske administracije.


Dragan Davidović, jedan od vlasnika preduzeća “Elda Lux” Banjaluka, za “Nezavisne” je kazao da je posječeno stablo ispred njihovog objekta, ali da to nema nikakve veze s njima.


“To drvo nije na našoj zemlji, niti imamo veze s tim drvetom, a ono pripada gradu Banjaluka i morate provjeriti s njima ko je posjekao, imaju li dokumentaciju i slično”, rekao je Davidović.


Pitanja su proslijeđena i Gradskoj upravi o tome ko je nadležan za posječeno stablo i ko je izdao dozvole za rušenje, ali odgovora još uvijek nema.

bottom of page