top of page

Dragomir Đukić pita: Gdje su Pare? Niko ne zna kako je utrošeno 700.000 KM za članove Savjeta MZ

Javna rasprava o Nacrtu rebalansa budžeta Grada za 2024. godinu izazvala je burne reakcije građana, a posebno se istakao predsjednik Savjeta mjesne zajednice Starčevica, Dragomir Đukić.

 
Đukić je iznio svoje nezadovoljstvo, postavljajući pitanje o značaju usvojenog budžeta, s obzirom na to da prethodno usvojene odluke nisu bile realizovane. Posebno je naglasio da članovi savjeta MZ još uvijek nisu primili naknade za svoj rad, iako je bilo predviđeno izdvajanje 700.000 KM za tu svrhu.

 

"Zašto usvajamo, ako nećemo to izvršavati", upitao je Đukić, ističući da prioriteti koje šalju prema Gradskoj upravi i Odjeljenjima često ostaju neispunjeni. Kroz svoje izlaganje, Đukić je naglasio angažman i napore koje ulaže kako bi poboljšao situaciju u Starčevici.

 

"Svaki dan sam na terenu, slao sam prioritete Odjeljenju za komunalne poslove i Odjeljenju za saobraćaj. Starčevica očekuje mnogo toga, a ja sam izložio 150 stolica vani kako bi održao sastanke. Kasno je praviti školu kad djeca odu ili prostorije Mjesne zajednice kad nema stanovništva. Starčevici trebaju sveobuhvatne usluge na jednom mjestu, uključujući Crveni krst, civilnu zaštitu, ambulantu...", naglasio je Đukić.

 

Dodao je i konkretan primjer problema s opremom za Civilnu zaštitu, koja pripada MZ Starčevica, ali se trenutno nalazi u Dervišima.


"Nismo znali da se oprema za Civilnu zaštitu MZ Starčevica nalazi u Dervišima. U slučaju elementarne nepogode, koliko će meni biti dostupni Derviši? Oprema MZ zajednice treba biti stacionirana gdje joj je namijenjena", zaključio je Đukić.Podsjećamo, članovi Savjeta mjesnih zajednica još uvijek čekaju isplatu naknada za svoj rad od strane Grada, što traje od aprila ove godine. U budžetu grada za 2023. godinu predviđena su sredstva od 700.000 KM za ove svrhe, s odlukom da članovi savjeta MZ primaju mjesečnu naknadu od 100 KM. Nažalost, do danas isplata nije realizovana.

bottom of page