top of page

DRŽAVNI PRAZNIK Šta će sve da radi u Banjaluci u ponedjeljak

Gradska uprava neće raditi u ponedjeljak, 21. novembra, na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.Kako je ranije saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, je republički praznik i neradni dan.


U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.


Na dan republičkog praznika 21. novembra, u Banjaluci u vremenu od 00.00 do 24 časa radiće pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaje istih kao što su trgovinski objekti tipa „dragstor“, trgovinski objekti u prostoru autobuske i željezničke stanice i na benzinskim pumpama.


Osim njih, u vremenu od 8 do 21 čas radiće trgovine na malo sa pogrebnom opremom.

Na dan republičkog praznika, ugostiteljski objekti mogu da rade u propisanom radnom vremenu.


Raspored rada Doma zdravlja


Zbog obilježavanja 21. novembra – republičkog praznika dežurstva u JZU „Dom zdravlja“ u Banjaluci će biti organizovana tako da će Služba porodične medicine – dežurni timovi na Poliklinici i na lokalitetu Centar-Borik (Platon) raditi u dvije smjene od 07 do 20 časova.


Nakon 20 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći.


Kovid ambulante u naselju Dolac neće raditi. U slučaju hitne potrebe za pregledom pacijenti zdravstvenu uslugu tokom vikenda i praznika mogu dobiti u Kovid ambulanti pri Službi hitne medicinske pomoći.


Specijalističke ambulante iz pedijatrije – dežurni timovi radiće u periodu od 07 do 15 časova u ambulantama Poliklinike.


U poslijepodnevnim i večernjim časovima djeca se zbrinjavaju u ambulantama porodične medicine na Poliklinici i u Platonovoj ulici, a nakon 20 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći.


U gradu će biti dežurna apoteka „1. maj“, koja će raditi 24 časa, kao i svim ostalim danima u godini.


Gradski prevoz


Gradski i prigradski prevoznici za vrijeme ovog praznika prevoziće putnike u skladu sa važećim redom vožnje po prazničnom režimu, koji je isti kao nedjeljom.

Commentaires


bottom of page