Dom zdravlja Banjaluka: Od ponedjeljka redovna sistematska vakcinacija učenika IX razreda

Redovna sistematska vakcinacija učenika IX razreda osnovne škole školske 2021/2022 počinje 06. septembra 2021. godine.


U narednom periodu roditelji i učenici će biti pozivani od strane timova porodične medicine kod kojih su registrovani. U matičnim ambulantama porodične medicine će se obavljati pregledi uz poštovanje epidemioloških mjera. Nakon obavljenog pregleda učenici će biti upućeni na redovnu vakcinaciju u Centar za vakcinaciju JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci.


Nalaz i mišljenje koje izdaje doktor porodične medicine vrijedi 24 časa, te je potrebno da u tom vremenskom periodu učenik bude vakcinisan u Centru za vakcinaciju.


Cilj ove vakcinacije je povećanje obuhvata vakcinisane djece kroz sistematsku imunizaciju. Posebno napominjemo da je redovna vakcinacija djece od rođenja do 18. godine života značajna i u vrijeme pandemije izazvane SARS-CoV-2 virusom kako bismo izbjegli druge potencijalne epidemije koje se mogu prevenirati redovnom sistematskom vakcinacijom.


Molimo roditelje da se odazovu našem pozivu i dovedu svoju djecu na vakcinaciju.