top of page

Dok Stanivuković siječe, drugi će da sadi


Nakon što je naišao na veliku osudu građana Banje Luke, gradonačelnik Draško Stanivuković pokušava da se iskupi za posječene platane u centru Grada.Stanivuković će na jednici Skupštine Grada predložiti novu odluku prema kojoj je investitor koji gradi kolektivni stambeno-poslovni objekat, kolektivni stambeni objekat ili poslovni objekat površine veće od 1.000 kvadrata, dužan da obezbijedi sadnju jednog drveta na svakih 500 kvadrata površine.


Da li na ovaj način Stanivuković pokušava ispraviti grešku kojom je u centru grada uklonio platane koji nikome nisu decenijama smetali, međutim njegovom odlukom isti su postali dio prošlosti.


bottom of page