Dok Stanivuković odbija realokaciju sredstava, građani žive u mraku


Gradska administracija pokušala je opravdati neznanje i propuste gradonačelnika Stanivukovića. Dok Stanivuković pokušava odgovornost prebaciti na skupštinsku većinu pri čemu se u tim trenucima poziva na prethodnu administraciju ni u jednom trenutku nije posegnuo za realokacijom sredstava kako bi se otklonio probleme javne rasvjete.„2010. imam podatak da je održavanje javne rasvjete oko 700.000 KM, prošle godine oko 350.000 KM, a ove godine 100.000 KM, tako da u ovom slučaju ta sredstva nikako nisu dovoljna za održavanje javne rasvjete na teritoriji Grada Banja Luka“, rekao je Boriša Mandić potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove.


On je dodao da je održavanje rasvjete u van gradskim i seoskim djelovima veoma skupo za šta Grad nema novca.


Podsjetimo, u aprilu mjesecu na sjednici Skupštine Grada, gradonačelnik je imao pravo da izvrži realokaciju sredstava sa jedne na drugu tačku u budžetu. Ukoliko je smatrao da je 100.000 KM kako je naveo potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove Boriša Mandić, nedovoljno za održavanje javne rasvjete, sredstva je mogao prebaciti sa manje važnije tačke u budžetu na ovu tačku koja se odnosi na održavanje javne rasvjete.


Ustaljena praksa gradonačelnika je postala prebacivanje odgovornosti na skupštinsku većinu u Gradu Banja Luka dok je ista većina upozoravala gradonačelnika na probleme do kojih je građane njegova samovolja i neznanje dovela.


Da je neznanje gradonačelnika Stanivukovića koštalo građane jasno se može vidjeti na primjeru ulične rasvjete. Dok gradonačelnik okreće glavu od realokacije sredstava na važne projekte kao što je to u ovom slučaju javna rasvjeta, građani Banjaluke kao i mještani koji žive na periferiji grada su u mraku. Nova administracija nije u stanju otkloniti kvarove na postojećim rasvjetama, a kamoli postaviti nove na mjestima gdje su neophodne.