top of page

Dok socijalne kategorije čekaju, Stanivuković 70 MILIONA potrošio na "sitne" javne nabavke

Od 1. marta neizvjesno je kako će funkcionisati Centar za socijalni rad Banjaluka. U istom problemu našli su se i SC Dvorana Borik, Centar za selo i druga gradska preduzeća, a kojima Grad duguje sredstva za izmirivanje tekućih troškova. U sučaju Centra za socijalni rad po prvi put za 50 godina postojanja ove socijalne ustanove nikad nije desilo da 30.000 korisnika ostane bez primanja koja dobijaju na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, dok gradonačelnik Draško Stanivuković troši skoro 70 MILIONA KM kroz javne nabavke na druge po njemu prioritetnije projekte.Analizom 176 postupaka javnih nabavki, utvrđeno je da njihova ukupna vrijednost iznosi 69.227.253,25KM prema Odlukama o izboru najpovoljnijeg ponuđača. U pomenutoj analizi nisu urtačunate „male“ javne nabavke čiji iznosi ne prelaze 1.500,00 KM.


Od navedenog broja javnih nabavki, samo pet javnih nabavki se odnosi na okvirne sporazume koji su potpisani na 4 godine. Svi okvirni sporazumi iznose ukupno 321.045.586, 53KM. Pomenuti ugovori se odnose na održavanje prohodnosti gradskih saobraćajnica u zimskog periodu (Čistoća a.d. Banja Luka), održavanje zelenih površin (Tamaris company doo Banja Luka), uređenje vodotokova na području grada Banja Luka i uklanjanje otpada sa privremenih i divljih deponija (Eko Euro tim doo Banja Luka).


Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske gradonačelnik je dužan nakon usvajanja budžeta obaveze po osnovu rashoda i izdataka izmirivati po sljedećim prioritetima:


1. Obaveze po osnovu kreditnih zaduženja

2. Sredstva za neto lična primanja, poreze i doprinose na lična primanja

3. Sredstva za socijalnu i boračko–invalidsku zaštitu

4. Sredstva za ostala lična primanja

5. Povrat javnih prihoda po osnovu akata nadležnih organa

6. Sredstava za obaveze prema dobavljačima za robu, materijal i usluge

7. Sredstva za obaveze prema dobavljačima za investicije i investiciono održavanje

8. Sredstva za ostale obaveze i grantove


Grad Banjaluka nije obezbijedio nijedan uslov za nesmetan rad Centra za socijalni rad, te dugovanja prema Centru za prethodnu godinu iznose više od 550.000 KM. Umjesto da izmiri pomenuto dugovanje za ovu najprioritetniju grupu, a što je i zakonom propisano on je milione potrošio na javne nabavke poput: Usluga izvođenja vatrometa 10.530KM, Nabavka hiberbarične komore 46.800KM, Izgradnja vodocrpilišta uzvodno kod Zelenog mosta 1.263,594KM, Izgradnja i postavljanje statue Kulina bana 134,994 KM, Usluga i smještaj za učesnike konferencije i jačanje otpornosti zajednice na zemljotres 33.569KM, Nabavka namještaja (stolica) 11.625 MK, Nabavka telefonske centrale 585,000KM...kao i mnoge druge, a što nas dovodi do konačne cifre od skoro 70 MILIONA KM.


Poražavajuća činjenica je što gradonačelnik prioritete vidi u parkovima, a ne najugroženijim kategorijama koje su i danas na čekanju a čiji životi će njegovim nenamjenskim trošenjem novca direktno biti ugroženi od 1.marta, a što su potvrdili iz Socijalnog rada.


Dok prvi čovjek Grada milione troši na vodoskoke, spomenike, parkinge, zelene oaze, oni zakonom propisani prioriteti čekaju. Ali kao što je rekla narodna izreka - Sit gladnog ne razumije. Tako će veliki broj građana čekati na ostvarenje minimuma životnih potreba dok po gradu niču spomenici i fontane.


bottom of page