Dodik: Učiniti Srpsku oazom za investiranje

Republiku Srpsku trebamo učiniti oazom za investiranje, istakao je Milorad Dodik, srpski član i presjedavajući Predsjedništva BiH, na otvaranju Prve investicione konferencije pod nazivom "Mogućnosti i izazovi privrednog razvoja Republike Srpske", obraćajući se putem video linka.


Istakao je da je potrebno znati kako se može investirati u Republiku Srpsku i kakve podsticaje investitorima Republika Srpske može da obezbijedi.


,,Drago mi je što ste se okupili na prvoj konferenciji koji organizuje Investiciona banka. Ovo je bilo potrebno, a značajno kada činimo to u godini nakon pandemije, kada moramo da se vratimo realnim ekonomskim stvarima i realnom ekonomskom životu, da obezbjedimo dovoljno informacija za sve one koji imaju ideju, želju, novac da investiraju’’, naglasio je Dodik.


Dodik je poručio da je jako važno da upravo ovakav kapacitet konferencije se uspostavi i da sa nje se poluče značajni rezultati.


,,Koje zakone treba promjeniti, kako ih učiniti dostupnim i mobilnim. Treba da damo najbolje moguće odgovore, a podržaću rezultate konfrenecije i obezbijediti zaključke konferencije da budu operativno podržani od naših istituacija, Vlade i Parlamenta. Ovakvu šansu ne smijemo propustiti jer ko sada napravi iskorak i ko je spreman da obezbjedi stimulativno okruženje može da računa na bolju budućnost’’, rekao je Dodik.

Izvor: RTRS