Dodik poručio Šmitu: Vi ste rušitelj velikog kalibra, molim Vas, idite kući i ugasite svjetlo

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik osudio je odluku Kristijana Šmita o nametanju izmjena Izbornog zakona BiH i poručio mu da je on rušitelj velikog kalibra i zamolio ga da ode kući i ugasi svjetlo.
"Vaša samoprigrabljena diktatorska ovlašćenja su suprotna ljudskim pravima, ličnim i političkim pravima posebno, Vi rušite princip vladavine prava, Vi ste iznad zakona, iznad Ustava, iznad sudskih odluka, iznad političkih odluka, a posebno iznad odluka donešenih demokratskim procedurama u organima vlasti, posebno organa predstavničke, narodne demokratije u kojima se usvajaju zakoni. Pokazujete prezir prema ovim osnovnim principima, nanosite ogromnu štetu pravnoj i političkoj kulturi. Vi ste negacije svega, posebno negacija pojma države koju "tako braneći" gazite do dna, da ona više u ustavnopravnom i smislu konstitucionalnih elemenata, a suvereniteta posebno - ne postoji. Vaša, građanine Šmit, posljednja odluka u vezi Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine to samo potvrđuje i gurate sve u blato iz koga se teško može izaći", poručio je Dodik.


On ističe da BiH sa visokim predstavnikom, a posebno sa Kristijanom Šmitom je postala nesuverena, neefikasna, kvazi-država, protektorat modernog doba koja krši ljudska prava i slobode konstitutivnih naroda i građana.


"Vaša, nazovimo "odluka", kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ide i korak dalje. Vi udarate svom silinom na ono što predstavlja volju naroda koja se ostvaruje preko izabranih predstavnika u organima vlasti. Po vama je način na koji građani slobodno i neposredno biraju svoje predstavnike samo onaj način koji Vi odredite i Centralna izborna komisija BiH, kojoj dajete sudska i izvršna ovlašćenja inkvizicijskor karektera. Vi čak dajete i političke smjernice kojima usmjeravate ton kampanje, pri čemu ste samo zaboravili i navesti za koga da se rlasa na "slobodnim, demokratskim, - ohaerovskim" izborima. Pri tome već najavljujete, a i možete - jer je ovo Vaša država, ustavne i izborne reforme nakon izbora", ističe i Dodik u pismu i poručuje:


"Dakle Vi, a ne narod koji bi trebalo da bira one za koje misli da će najbolje vršiti vlast i njih predstavljati, pokušavate usmjeravati izbornu volju. Vi rušite i gazite sva prava, a biračko pravo je jedno od osnovnih ličnih i političkih prava. Izborni sistem u svakoj suverenoj državi je dio opšteg političkog i ustavnog sistema, u njemu su izraženi osnovni ustavni principi i sam politički oblik određenog društva, koji je složeniji i komplikovaniji u složenim pluralnim državama kao što je Bosna i Hercegovina. Vi rušite i princip vladavine prava koji podrazumijeva postojanje pravne države koja je potčinjena pravu, i to u totalitetu, što znači da svi akti koje donosi samo država (ne samo Ustav i zakoni) moraju biti pravni, a ne politički i ideološki, a posebno ne ohaerovski. Vi rušite i princip pravne države koja treba da vrši vlast na osnovu sopstvenih zakona, a ne ohaerovskih, građansko - šmitovih. Vi rušite i principe ustavnosti i zakonitosti koji su osnovni principi ustavnog sistema svake državne zajednice u kojoj postoji ustav, kao bitni instrumenti ostvarivanja vladavine prava. Vi niste samo neovlašteni građanin Šmit, Vi ste rušitelj velikog kalibra i - molimo Vas, idite kući, ugasite svjetlo".


Srpski član Predsjedništva BiH podsjetio je da Kristijan Šmit nije potvrđen kao Visoki predstavnik u BiH.


"Potvrđujemo da je u Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH dostavljeno pismo datirano 27.07.2022, u čijem prilogu je Odluka o donošenju izmjena i dopuna na Izborni zakon BiH. Predmetno pismo smatramo provokacijom i pozivamo se na stav institucija Republike Srpske, kao i stalnih članica Savjeta bezbjednosti UN, prema kojem vi niste izabrani po Aneksu 10. koji je jedini izvor legitimnog mandata visokog predstavnika, i nemate ovlašćenja ni po Aneksu 10. Niste dobili saglasnost Republike Srpske kao strane potpisnice Aneksa 10. Takođe, podsjećamo i da svi dosadašnji visoki predstavnici, a posebno Vi koji to niste, nisu imali i nemaju izvršna i naredbodavna ovlašćenja, posebno ne zakonodavna. Iz ovog Aneksa 10, koji je jedini izvor legitimnog mandata visokog predstavnika, ne proizilazi donošenje zakona i drugih propisa umjesto legalnih i legitimnih organa entiteta i institucija Bosne i Hercegovine. A do sada ste (svi raniji visoki predstavnici, a i Vi, građanine Šmit) nelegalno, nelegitimno, neustavno i antidejtonski nametali zakone, mijenjali entitetske ustave, ,,zamrzavali" bankovne račune stranaka i građana, ukidali nižestepene sudske odluke, zabranjivali građanima imenovanje na političke funkcije, smjenjivali funkcionere na najvišem političkom nivou", poručio je Dodik.