Dodik: Cijeli svjet priznaje Grajfa, za razliku od marginalca Žarka Koraća


Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je nekadašnji političar Žarko Korać, koji je kritikovao rad Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992-1995. godine, pritisnut godinama mrzilačkom strašću prema Republici Srpskoj.Dodik je u reagovanju na tekst "Propagandni pamflet Vlade RS", koji je objavljen u listu "Danas", naveo da je ovaj naslov neprimjeren jer se u tekstu govori o vrlo ozbiljnoj temi koja je kod Koraća, u ovom slučaju, blokirala spsobnost objektivnog prosuđivanja, te vlada mrzilačka strast i zaslijepljenost prema Srbima, koja često od čovjeka čine prava čuda.


"Korać svojim kritikama na račun Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992-1995. godine, koju je u potrazi za istinom formirala Vlada Republike Srpske, pokušava da presuđuje po pitanju percepcije realnosti osporavajući pri tome tu međunarodnu komisiju, a prije svega glavni autoritet te komisije uglednog eskperta Gideona Grajfa", navodi Dodik.


On ukazuje da cijeli svijet priznaje Grajfa, koji ima kredibilitet međunarodnog eskperta, za razliku od marginalca u javnosti Srbije Žarka Koraća, koji taj kredibilitet nema, a koji eto Grajfa ne priznaje.


"Kritika prema Grajfu i članovima komisije Vlade Republike Srpske o Srebrenici, za koje Korać kaže `nadam se da su pisci bar bili dobro plaćeni za svoj posao`, predstavlja klasičan primjer autoprojekcije gospodina Koraća, koji je za sve što je radio, i po preporuci naručilaca davao izjave, uglavnom antisrpske, plaćan od strane stranih nalogodavaca i nevladinih organizacija, te misli da se to tako inače radi", naveo je Dodik.


Srpski član Predsjedništva BiH je poručio Koraću da se sa takvom ozbiljnom stvari, kao što je u pitanju izvještaj komisije koju je formirala Vlade Republike Srpske, tako se nije radilo.


"Riječ je o mnogo ozbiljnoj stvari za koju nema kalkulacija već činjenice i argumenti. Posebno kada se zna da ljudski životi nisu nešto oko čega se treba licitirati. Kad nema argumenata da napadne GrajFa, marginalac Korać onda ga kleveće kako ne zna naš jezik!?!", navodi Dodik.


On podsjeća Koraća da ni sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nisu znale naš jezik pa su donosile presude izricajući kazne optuženim Srbima za Srebrenicu, i za druge.


"Začuđujuće je da se Korać pita šta su motivi i smisao rada pomenute komisije nakon što ju je već doveo u pitanje, a njen izvještaj nazvao `propagandnim pamfletom Vlade Republike Srpske`", naveo je Dodik.


Kad ne zna šta su motivi i smisao, a to je potraga za istinom, kaže Dodik, kako se Korać osmjelio da onda na taj način tako olako i pocjenjivački kvalidikuje rad komisije.


"To izgleda samo zna Korać jer nekričnost prema sebi koja mu se negdje zagubila kod njega se pretvorila u kritičnost, u ovom slučaju, prema pomenutoj komisiji", naveo je Dodik.


On ukazuje da Koraću smeta i to za šta se navode imena svih osuđenih pred Haškim tribunalom i u kakvoj je to vezi sa istraživanjem.


"To, gospodine Korać, da bi se vidjelo da je veliki broj Srba osuđen, dok to nije slučaj sa Bošnjacima i recimo njihovim komandantom Naserom Orićem, koji je predvodio eskadrone smrti u Podrinju i počinio i sam mnoge zločine nad Srbima", ističe srpski član Predsjedništva BiH.


Dodik navodi da Korać nikada nije pomenuo Nasera Orića za zločine koji je danas slobodan čovjek koji nije odgovarao ni za jedan zločin.


"Očigledno su se kod kod Koraća nagomilale zablude i da kao glupost ni mržnja prema Republici Srpskoj i Srbima nema granica. To se uveliko može označiti patološkom pojavom Žarka Koraća", naveo je Dodik.