top of page

Dobra vijest za parove: Biće refundiran treći pokušaj vantjelesne oplodnje u inostranstvu

Parovi koji se bore sa sterilitetom nakon dva neuspješna pokušaja vantjelesne oplodnje u Srpskoj, treći postupak, ukoliko žele, moći će da obave o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja RS u inostranstvu, a do primjene ovog prava preostalo je još samo da Vlada obezbijedi novac za te namjene.Naime, ovo pravo propisano je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu sredinom septembra prošle godine. Njegova primjena nije bila moguća jer se čekalo na donošenje Programa za obezbjeđivanje biomedicinske potpomognute oplodnje za 2023. godinu, što je Upravni odbor Fonda zdravstva nedavno realizovao.


Iz Fonda zdravstva su za “Glas Srpske” rekli da je još ostalo da Vlada Srpske donese odluku o načinu finansiranja, nakon čega će ovo pravo početi da se primjenjuje.


Dodaju da je pomenutim dokumentom definisan način ostvarivanja prava na treći pokušaj vantjelesne oplodnje izvan Srpske, te da se zahtjev za refundaciju troškova postupka u zdravstvenoj ustanovi sa kojom Fond nema zaključen ugovor podnosi njihovoj nadležnoj poslovnici.


“Uz zahtjev se dostavlja izvod iz matične knjige vjenčanih, medicinska dokumentacija u vezi sa liječenjem neplodnosti, otpusno pismo i prateća medicinska dokumentacija u vezi sa postupkom vantjelesne oplodnje za koju se traži refundacija troškova. Takođe, prilaže se i otpusno pismo i prateća dokumentacija prethodnih neuspjelih pokušaja u zdravstvenoj ustanovi u Srpskoj sa kojom imamo zaključen ugovor”, naveli su u Fondu.


Parovi uz zahtjev za refundaciju treba da prilože i originalan račun sa specifikacijom za plaćene usluge oplodnje i dokument o izvršenom plaćanju koji glasi na ime osiguranika ili ime člana porodice osiguranog.


“Medicinska i finansijska dokumentacija iz ustanove iz inostranstva dostavlja se sa prevodom od strane ovlašćenog prevodioca na jednom od službenih jezika u Srpskoj”, rekli su u Fondu i podsjetili da se troškovi vantjelesne oplodnje refundiraju u skladu sa cjenovnikom FZO i prema godinama života žene.


Kao i do sada, ženama do navršene 40. godine finansira se postupak u punom iznosu, onima od 40. do 42. godine 50 odsto od cijene procedure, dok se ženama koje su starije od 42 godine, a dobiju bebu vantjelesnom oplodnjom, refundiraju troškovi u potpunosti.

U Fondu zdravstva dodaju da je pomenutim programom definisana i nova usluga, odnosno zamrzavanja spermatozoida, zamrzavanja i čuvanja tkiva testisa, odmrzavanja spermatozoida ili tkiva testisa, kao i zamrzavanja i čuvanja do deset jajnih ćelija.


“Na ovaj način u Srpskoj se uvodi nova oblast u medicini – onkofertilitet koja ima za cilj da sačuva i produži fertilitet kod žena i muškaraca oboljelih od malignih bolesti.


Zamrzavanje reproduktivnih ćelija kod onkoloških pacijenata prije izlaganja terapijama i zračenjima pruža im mogućnost da kasnije dobiju potomstvo”, pojasnili su u Fondu.


Predsjednica Udruženja porodica sa problemima steriliteta “Bebe 1” iz Zvornika Nikolina Oro kaže da su presrećni što je program konačno ugledao svjetlo dana i što parovi sada znaju koje uslove treba da ispune za treći postupak u inostranstvu.


“Ipak, očekivali smo da će parovi imati obavezu da dostave predračun klinike iz inostranstva i da će potom Fond njima uplatiti novac, jer je to jednostavnije, a ne da se troškovi refundiraju jer je to otežavajuća okolnost s obzirom na to da će se ljudi ovako morati zaduživati”, rekla je Oro.


Nove doznake


Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS predviđeno je i da se trudnicama koje se nalaze na bolovanju zbog čuvanja trudnoće plata isplaćuje u punom iznosu, odnosno da se ne umanjuje kao što je to bilo ranije.


“Kako poslodavci ne bi imali dilema u kojim slučajevima treba da se isplaćuje puna plata, pripremili smo i nove doznake u kojima će to biti decidno naznačeno, što će znatno olakšati i porodičnim doktorima i poslodavcima”, naveli su iz Fonda zdravstva.


Commentaires


bottom of page