top of page

Dobitnik nagrade za mladog naučnika

Marko Đukanović iz Novog Grada, docent na Priorodno-matematičkom fakultetu /PMF/ u Banjaluci, ovogodišnji dobitnik Dunavske nagrade za mladog naučnika, navodi da je sa kolegama sa banjalučkog univerziteta aplicirao za novi načuni projekat koji je zajednički urađen sa Tehnički univerzitetom u Beču.Đukanović je rekao Srni da je dobiti nagradu koju su ustanovili austrijsko Savezno ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanja i Institut za Dunavski region i centralnu Evropu velika privilegija, ali i dodatna motivacija za još predaniji rad.


“Nagrada će doprinijeti dodatnoj ozbiljnosti mog profila, te vidljivosti moga naučnog djela. Time raste i vidljivost Univerziteta u Banjaluci kojem dugujem zahvalnost za podržavanje moje aplikacije. Takođe, zahvalnost ide i kolegama sa PMF-a, koji su učestvovali u realizaciji ideja koje samo imao, te doprinijeli maksimizaciji naučne produkcije koja je za dobijanje ovakve nagrade neophodna, osim neminovnog kvaliteta”, kaže Đukanović.


Đukanović otkriva da sljedeći koraci u karijeri obuhvataju učešće na novim naučnim projektima. “Aplicirali smo sa kolegama sa Tehničkog univerziteta u Beču na zajednički /bilateralni/ projekat. Mi vjerujemo da će ovaj projekat biti pozitivno ocijenjen do kraja ove godine, te sredstva za istraživanje dodijeljena. Time bi dodatno osnažili veze Univerziteta u Banjaluci sa Tehničkim Univerzitetom u Beču”, ističe on.


On kaže da je planirana saradnje sa kolegama sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te komentora njegove teze sa Autonomnog univerziteta u Barseloni na novim naučnim istraživanjima koja se tiču razvoja novih hibridnih algoritama u matematičkoj optimizaciji.


“U planu je i organizovanje mini vorkšopova, na koje bi pozvali eminentne, svjetski priznate stručnjake iz oblasti optimizacije i mašinskog učenja i na taj način doveli vrhunsku nauku u BiH. Trenutno pokušavamo da obezbijedimo sredstva da to sve i realizujemo”, rekao je Đukanović i dodao da je saradnja sa privredom nešto što jačaju iz dana u dan.


Đukanović smatra da se u BiH naučnici ne cijene koliko bi trebalo.”Mislim da bi sredstva za naučne projekte koja se izdvajaju u Republici Srpskoj trebao da budu dosta veća. Razvijene zemlje izdvajaju i deset puta veći iznos procentualno u odnosu na projektovani državni budžet nego kod nas”, ističe on.


On napominje da bi i opterećenost profesora nastavom trebala da bude dosta manja, dok bi posvećenost nauci, mentorisanju mladih bila veća, te ističe da se na Katedri za računarske i informatičke nauke u Banjaluci, nerijetko drže i dupli časovi nastave u odnosu na propisanu normu.


“Mi smo zaduženi na čak četiri-pet predmeta u jednom semestru. Pored opterećenosti nastavom, nailazimo na problem manjka mlađeg asistentskog osoblja”, kaže on i izražava nadu da će na Katedri ubuduće biti više asistenata.


Đukanović je naglasio da Univerzitet i Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj Republike Srpske u određenoj mjeri podržava pisanje naučnih radova kroz podsticaje koje daju, te da se svake godine oglašavaju dva konkursa gdje bivaju nagrađeni naučnici sa Univerziteta koji objavljuju radove na SCI listi /lista naučnih časopisa/.


“Među njima sam i sam bio dobitnik ovakvih novčanih podsticaja u nekoliko navrata”, kaže Đukanović.


Đukanović objašnjava, da nauka kojom se bavi zahtjeva da računar jačih performansi sa solidnim brojem jezgara da bi mogli paralelizovati izvršavanje eksperimenate.


“Međutim, kako nauka operacionih istraživanja i uopšteno optimizacije napreduje iz dana u dan, algoritmi koje konstruišemo postaju sve kompleksniji, naročito egzaktni, a i zahtjevaju više resursa. Eksperimenti su, takođe, sve zahtjevniji, tako da rad samo sa personalnim računarima postaje sve teži da biste bili na najvišem nivou i takmičili se sa najboljim naučnicima u svijetu, kao što su istraživačke grupe iz ove oblasti u Beču, Barseloni ili na Floridi”, kaže Đukanović.


On navodi da tu dobro dođu jako dobri profesionalni odnosi sa nekadašnjim mentorom, bečkim profesorom Ginterom Rajdlom, koji je omogućio pristup klasterima njegove grupe, tako da manje-više sve rezultate eksperimentisanja sa našim algoritmima možemo da dobijemo u razumnom vremenskom periodu, da bi mogli brzo da izvedemo zaključke o efikasnosti algoritm.


Đukanovićevo naučno interesovanje uključuje diskretnu optimizaciju i operaciona istraživanja.


Marko Đukanović je 2009. godine završio Gimnaziju u Novom Gradu kao učenik generacije, a iste godine upisao banjalučki PMF, matematiku i informatiku opšti smjer. Fakultet je završio 2013. godine sa prosječnom ocjenom 9,87.


Dobitnik je Zlatne plakete za studenta generacije na PMF-u, biran je u svojstvu asistenta na ovom fakultetu 2014. godine.Master studije matematike završava na PMF-u 2016. godine, sa prosječnom ocjenom 10.00.


Doktorske studije iz kompjuterskih nauka započinje 2017. godine na Tehničkom univerzitetu u Beču, na Institutu za logiku i izračunavanje u okviru Fakulteta za infrmatiku, pod mentorstvom profesora Gintera Rajdla.


Uspješno ih završava 2021. godine, sa najvišom pohvalom. Biran je u docentsko zvanje na Odsjeku za matematiku i informatiku PMF-a Univerziteta u Banjaluci 2021. godine.

bottom of page