Divlje deponije i kvar uličnih svjetiljki

Poslato više od 2.400 prijava preko aplikacije "Građanska patrola"


Od početka godina, pa do kraja jula, putem aplikacije "Građanska patrola" upućeno je 2.445 prijava, a najviše njih odnosilo se na divlje deponije, oštećenja komunalne opreme, a prijavljeni su i kvarovi na javnoj rasvjeti.


Upotrebom ove aplikacije građani pomažu gradskim službama da se komunalne nepravilnosti brže uoče, a prijavljeni kvarovi otklone. Kao što je poznato, ova aplikacija omogućava da građani putem mobilnih telefona na licu mjesta fotografišu probleme poput oštećenja na saobraćajnicama, pješačkim površinama, saobraćajnoj signalizaciji, semaforima, komunalnoj opremi ili kvarove na javnoj rasvjeti i o tome obavijeste nadležnu gradsku službu, koja će dalje preduzimati potrebne korake.


Aplikaciju je do sada preuzelo preko 7.500 sugrađana, a dostupna je putem platformi Play store i App store, potpuno besplatno. Koristi se bez registracije, sve proslijeđene prijave su anonimne, a sugrađani koji žele povratnu informaciju za probleme koje su prijavili, mogu ih dobiti putem Odsjeka za saradnju sa građanima-Kancelarije za građane, na telefon broj: 051/ 244-471 ili i-mejl: gradjani@banjaluka.rs.ba.