Direktori bolnica jedinstveni: Dopremanje kiseonika ne smije se dovesti u pitanje

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić sa saradnicima održao je danas u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite sastanak sa direktorima bolnica u Republici Srpskoj. Sastanak je organizovan u cilju sagledavanja aktuelnih informacija i iznalaženja potencijalnih modela za prevazilaženje problema sa snabdijevanjem kiseonikom sa kojima su suočene ove zdravstvene ustanove.Direktori bolnica jedinstveni su u stavu da se mora tražiti zajedničko rješenje, jer se dopremanje kiseonika u bolnice u Republici Srpskoj, a koji je dokazane bezbjednosti, kvaliteta i koncentracije kiseonika, koji odgovara lijeku, ne smije dovesti u pitanje, jer bi time direktno ugrozili zdravlje i živote svojih pacijenata.

Ministar Šeranić direktore zdravstvenih ustanova izvijestio je da je na nedavno održanom sastanku ministarske konferencije u oblasti zdravstva, a na kojoj su učestvovali i predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, predloženo da se donese privremeno rješenje u aktuelnoj situaciji. Ono podrazumijeva da se po modelu Republike Srbije napravi rezervna opcija koja bi omogućila da se snabdijevanje kiseonikom, koji je odgovarajućeg kvaliteta i bezbjednosti, shodno potvrđenim laboratorijskim nalazima, obezbijedi za vrijeme od tri mjeseca, a kako bi u tom periodu mogle da se završe administrativne procedure vezano za nabavku i dopremanje medicinskog kiseonika u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, uz osiguranu kontrolu kvaliteta, efikasnosti i bezbjednosti od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.


Ministar i rukovodioci bolnica su konstatovali i da izlaženje u javnost pojedinaca sa neprovjerenim informacijama, u kojima predlažu navodna „instant“ rješenja, dodatno zbunjuje i obmanjuje javnost. Upozoravamo da oni koji to rade ne raspolažu sa objektivnim informacijama sa terena i o radu zdravstvenih ustanova, što i sami priznaju, ali ih to ne spriječava da namjerno insinuiraju da u zdravstvenom sistemu Republike Srpske nema volje za rješavanje problema nesmetanog dopremanja kiseonika.


Podsjećamo, Bolnica Gradiška se u nastojanju da nabavi potrebne količine kiseonika nedavno suočila sa problemom da jedini ponuđač nije dostavio potrebnu dokumentaciju, čime nabavka nije mogla biti realizovana. O dopremanju kiseonika, takođe, govore neinformisani i needukovani pojedinci koji nisu upućeni u logističke, tehničke i bilo koje druge pretpostavke i kapacitete potrebne za snabdijevanje zdravstvenih ustanova, niti raspolažu sa takvom vrstom informacija od strane dobavljača.


Osim toga, o kvalitetu kiseonika, uprkos njegovim dokazanim svojstvima, sebi su uzeli za pravo da govore oni koji nikada nisu ni nogom kročili na kovid odjeljenje, a kamoli liječili pacijente ovom vrstom terapije.


Ističemo da je u proteklim danima izvršena kontrola kvaliteta kiseonika od strane za to akreditovane laboratorije u većini zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa u Republici Srpskoj, a dobijeni nalazi su dokazali da je kvalitet kiseonika koji se koristi za liječenje pacijenata i bolji nego što je propisano za lijek. Rezultati analiza za ostale ustanove, očekuju se u što skorije vrijeme.


Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, u saradnji sa rukovodiocima bolnica, nastaviće da svakodnevno ulaže sve napore kako bi se obezbijedile potrebne količine kiseonika zdravstvenim ustanovama, u najboljem interesu pacijenata.