top of page

Dijelovi Banjaluke zarasli u travu

Proljetni period je vrijeme kad mnogi od nas kose travu u svojim dvorištima. Kako se trava kosi na privatnim posjedima, tako bi se trebala kositi i na javnim površinama. Međutim, u pojedinim dijelovima Banjaluke to nije slučaj.U dijelovima naselja Borik i Starčevica trava je izrasla i do pola metra, i to u urbanim dijelovima, ispred zgrada i pored dječijih igrališta.


Da li stanovnici ovih naselja trebaju hodati do svojih kuća u strahu od pojave zmija? Naravno da ne trebaju, ali vjerovatno mnogi od njih ipak strahuju, kako za sebe tako i za svoju djecu.Pokošena trava je minimum koji svaki grad treba da ima u proljetne i ljetne dane. Banjaluka, pored svih problema sa kojima se suočava, očigledno se i bori sa održavanjem javnih površina.


Do kad će stanovnici Borika i Starčevice čekati da travnate površine ispred njihovih zgrada budu uređene, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, neko bi za takav nemar trebao preuzeti odgovornost.bottom of page