Deponija u Banjaluci, komunalna policija ne reaguje

U banjalučkoj ulici Darka Jakmirovića smeće nije odvezeno duže vrijeme, a sve počinje da liči na deponiju, javlja čitalac ATV-a.Nesavjesni građani smeće bacaju i u korito, a kako javlja čitalac, iz komunalne policije niko nije reagovao.