Data saglasnost za saradnju Vlade Srpske i „Tehnoparka Sankt Peterburga“


Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Prijedlog sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srpske i „Tehnopark Sankt Peterburga“ a.d, koji predviđa uspostavljanje i razvoj poslovnih odnosa, uključujući oblast inovativnih tehnologija.


Saradnja institucija Republike Srpske sa „Tehnoparkom Sankt Peterburga“ a.d, kao najvećim centrom Sankt Peterburga za industriju i inovativne tehnologije, predviđena je „Mapom puta aktivnosti za realizaciju spiska prioritetnih pravaca saradnje između Vlade Sankt Peterburga (Ruska Federacija) i Republike Srpske (BiH) za period od 2021. do 2023. godine“.

,,Mapa puta potpisana je 9.9.2021. godine, prilikom posjete delegacije Republike Srpske Sankt Peterburgu, koju je predvodio predsjednik Vlade. Prilikom ove posjete održan je i sastanak sa rukovodstvom ‘Tehnopark Sankt Peterburga’ a.d, te je razmatrana mogućnost saradnje sa zainteresovanim kompanijama i investitorima u Republici Srpskoj”, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.