Danijela Lazić optužena za prevare građana "teške" 30.000 maraka

Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv Danijele Lazić koja se terete za produženo krivično djelo prevare.Optužnica protiv Lazićeve sadrži 12 tačaka, odnosno krivičnih djela u kojima je kako navode iz banjalučkog tužilaštva, optužena stekla imovinsku korist u iznosu od oko 30.000 maraka. Prema optužnici Lazićeva je krivična djela izvršila u periodu od januara 2020. godine do 28. juna ove godine 2021. na području Banjaluke – Optužena je u više navrata, u namjeri da za sebe pribavi protivpravnu imovinsku korist, dovela više osoba u zabludu, lažnim prikazivanjem činjenica i lažno se predstavljajući kao službena osoba i tako navela oštećene da na štetu svoje imovine daju određene količine novca Danijeli Lazić – navodi se u optužnici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. 12 tačaka optužnice


3. U martu 2020. godine u automehaničarskoj radnji vlasništvo Ž.S, dovela u zabludu oštećenog tako što se predstavila kao sanitarni inspektor. Optužena je lažno prikazala činjenicu da može uticati da oštećeni dobije podsticaj Gradske uprave grada Banjaluka, a koji je u vezi sa dodjelom novčanih sredstava malim preduzetnicima, s tim da joj oštećeni prethodno da novac u iznosu od 356 KM i 242 KM, a za potrebe plaćanja gradskih taksi i tako navela oštećenog Ž.S. da na štetu svoje imovine da istoj novčani iznos u visini od 598 KM.


6. U periodu od maja pa do avgusta 2020.godine, dovela u zabludu oštećenu M.G, na način da se prethodno lažno predstavila kao zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede u Vladi Republike Srpske, te lažno prikazala činjenicu da će u prethodno navedenom ministarstvu biti na prodaju korištena vozila, konkretno “škoda oktavija” i da će cijena biti 4.000 KM kao i da će isporuka vozila biti 25. juna 2020. Godine. Oštećena M.G. je iskazala interesovanje za kupovinu, pa je tako na ime avansa prvo dala novac u iznosu od 1.000 KM Danijeli Lazić, nakon čega je u više navrata, dala po istom osnovu, odnosno kupovini automobila, različite novčane iznose Danijeli Lazić, te je na taj način navela oštećenu da da novac u ukupnom iznosu od 4.500 KM.


10. U oktobru 2020. godine u frizerskom salonu dovela u zabludu vlasnicu T. Š, na način da se lažno predstavila kao zaposlena u MUP-u Srpske, konkretno u Policijskoj upravi Banjaluka kao inspektor za krivična djela nasilja u porodici, te lažno prikazala činjenicu da je raspisan konkurs za dodjelu jednokratne pomoći samostalnim privrednicima, na koji Lazićeva može uticati, odnosno pomoći da oštećena dobije ta podsticajna sredstva. Oštećena je prethodno Lazićevoj trebala dati novac u iznosu od 141 marke za potrebe plaćanje gradskih taksi, što je oštećena i učinila.


11. U decembru 2020. godine u Banjaluci, Lazićeva je dovela u zabludu D. V, na način da se prethodno lažno predstavila kao zaposlena u Centru za socijalni rad Banjaluka i Gradskoj opštini Banjaluka, te lažno prikazala činjenicu da može obezbijediti poljoprivredni podsticaj u iznosu od 4.000 KM koji dodjeljuje Vlada RS poljoprivrednim proizvođačima, kao i da može uticati da oštećeni dobije dozvolu za legalizaciju porodične kuće. Oštećeni je za ovu “uslugu” Lazićevoj platio 1.200 maraka. 12. U periodu od avgusta 2020. godine do januara 2021. godine, u Banjaluci, u namjeri da za sebe pribavi protivpravnu imovinsku korist, Lazićeva je dovela u zabludu oštećenog I. R, na način da se prethodno lažno predstavila kao zaposlena u MUP-u Srpske, konkretno kao inspektor za krivična djela nasilja u porodici u Doboju i Banjaluci, te je lažno prikazala činjenicu da može obezbijediti poljoprivredni podsticaj u iznosu od 20.000 KM koji dodjeljuje Vlada Srpske poljoprivrednim proizvođačima, novčanu pomoć za preuređenje porodične kuće kao i legalizaciju iste, te jednokratnu pomoć za sestru oštećenog, koju dodjeljuje Centar za socijalni rad Banjaluka invalidnim licima, s tim što je od oštećenog prethodno tražila da joj da određene novčane iznose za potrebe plaćanja taksi. Oštećeni je Lazićevoj ukupno platio 3.800 KM.