Danas slavimo Svete mučenice: Vodite računa da li će da zagrmi

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju dan Svetih mučenica Minodore, Mitrodore i Nimfodore koji je u crkvenom kalendaru obilježen crnim slovom.Minodora, Mitrodora i Nimfodora su bile tri rođene sestre iz Vitinije. Vaspitane u duhu hrišćanskom, povukle su se iz grada u pustinju, želeći da se u potpunosti posvete Bogu i približe mu se kroz molitve i post. Ubrzo njima počeše da dovode bolesne radi liječenja i postadoše nadaleko poznate po svojim iscjeliteljskim moćima.

Kad je za to čuo knet Fonton naredio je vojnicima da ih dovedu na sud. Međutim, predanje kaže da je njihovo lice, iako isposničko, krasila neka posebna ljepota, ozarena unutrašnjim mirom i blagošćom Božijom, pa knez osta zatečen kad ih dovedoše na sud. Laskao im je, obećavao da će ih voditi caru koji će ih udati za njegove velmože, da će život provesti u bogatstvu i izobilju, ali one odlučno odbiše sve to.

To je naljutilo kneza koji naloži vojnicima da najprije bace na muke Minodoru, a njene sestre zatvore u tamnicu. Poslije ljutih mučenja vikne knez izranjavljenoj i iskrvavljenoj Minodori:

- Prinesi žrtvu bogovima!

Na to odgovori sveta mučenica:

- Zar ne vidiš, ništa drugo i ne činim, nego svu sebe prinosim na žrtvu Bogu mojemu? Kad izdahnu u mukama Minodora, tada knez izvede i ostale dvije sestre, postavi ih kraj njenog mrtvog tijela, pa ih poče nagovarati da se odreknu Hrista, međutim, Mitrodora i Nimfodora ostaše pri svojoj namjeri da za Hrista ako treba i život daju.

Fonton ih potom ubi, ali u tom trenutku, kako predanje kaže, udari grom iz vedrog neba i na mjestu ubi kneza i sve njegove vojnike. Hrišćani česno sahraniše tijela svetih Božjih mučenica.

Stradanje svetih mučenica se prema predanju dogodilo između 305. i 311. godine u vrijeme Maksimijana Galerija.

U narodu je vjerovanje da danas treba biti blag sa svojim bližnjima i da treba izbjegavati svađe. Sa neprijateljima treba zakopati ratne sjekire. Nađite smirenje u svom srcu i mjesto za praštanje.

Prema vjerovanju danas se valja u crkvi pomoliti za zdravlje porodice u čast sestara koje su liječile bolesne i uboge, a nisu jedna drugu htjele napustiti ni u najstrašnijim mukama.

Naši stari su takođe vjerovali da ako danas bude grmljavine treba izbjegavati izlaženje napolje.