Danas o izmjeni Uredbe sa zakonskom snagom

Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da razmotri Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske, po hitnom postupku.Na dnevnom redu današnje sjednice je i Informacije o stanju u privredi u Republici Srpskoj za 2020. godinu, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.


Ministri bi trebalo da razmatraju Prijedlog odluke o prenosu prava i odgovornosti za izgradnju i upravljanje aerodromom u Trebinju na privredno društvo "Aerodrom Trebinje", te Informaciju o zatraženoj finansijskoj podršci za uređenje Centra za helenska istraživanja, kao podorganizacione jedinice Univerziteta u Banjaluci.


Vlada bi trebalo da razmatra i Informaciju o kapitalnim ulaganjima i sredstvima za kapitalne investicije Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" i zahtjevu za podršku i dodjelu sredstava za kapitalne investicije za realizaciju projekta "Ortopedska hirurgija".


Početak sjednice zakazan je za 13.00 časova, a po njenom okončanju predviđeno je saopštenje za javnost.


Fotografije i kadrovi sa sjednice medijima će biti dostavljeni posredstvom linka "vitransfer".