top of page

Danas je prebodobni Timotej

Kao mali Timotej je stupio u manastir, zamonašio se, i sve do duboke starosti živio u postu, molitvi, bdenju i neprestanom trudu. Čist i mudar ostao je kroz cijeli život.A čistim i cjelomudrenim Bog daje vlast nad duhovima zlobe, pa je dade i Timoteju.


Svojim trudom oko duše svoje sveti Timotej uspije, da u sebi sazida divan dom Duha Svetoga.


Ovaj sveti čovjek upokojio se 795. godine.


Molitva prepodobnom Timoteju: Bože otaca naših, čini uvijek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš.

bottom of page