top of page

Danas je Pokrov Presvete Bogorodice, evo koje običaje bi trebalo ispoštovati

Crkva slavi Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu hrišćana, koji svojim molitvama umilostivi Boga prema grešnima, pomaže pojedincima i narodima u ratu, miru i nevolji.

Konkretan događaj koji se toga dana spominje i praznuje desio se prema hrišćanskom vjerovanju 1. oktobra 911. godine u vrijeme cara Lava Mudroga (ili Filosofa).


Služeno je svenoćno bdenje u Bogorodičinoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Crkva je bila puna naroda. U pozadini crkve stajao je sveti Andrej Jurodivi sa svojim učenikom Еpifanijem. Prema hrišćanskom vjerovanju, u četvrti sat noći pojavila se Presveta Bogorodica iznad naroda sa rasprostrtim omoforom na rukama, kao da tom odjećom pokriva narod.


Pokrov Presvete Bogorodice jeste njen omofor (pokrivač) koji je ona razastrla nad Hrišćanima – u viđenju koje je imao prepodobni Andrej Jurodivi i njegov učenik.


Zbog tog događaja je uvedeno praznovanje kao sjećanje na taj trenutak i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice. Podsjetnik je hrišćanima da ih Bogorodica uveijk štiti. Praznik je poznat i pod imenom Pokrovice, Bogorodičin pokrov i Ženski praznik.


Postoji običaj od starih dana da žene poste pred Pokrov, pa se na sam praznik pričešćuju.


Smatra se da je u pitanju ženski praznik, posebno posvećen porodiljama i majkama. Zato danas žene ne bi trebalo da rade teške poslove i da budu pažljive, kao i da dan provedu u miru i molitvi i da ga posvete poštovanju Bogorodice.


Žene koje nemaju djeci treba da se pomole svetiteljki kako bi zatrudnjele.


Običaj je da žene ovaj dan majke treba da provode vrijeme s djecom i mole se za njih.


Udate žene na ovaj dan kupuju hrizanteme, a stavljaju ih pred vrata da privuku blagostanje i sreću.


Na današnji dan se izgovaraju riječi: “Raduj se, Radosti naša, i prekrij nas od svakog zla časnim omoforom tvojim”.

bottom of page