Danas je Jovan Milostivi, običaj nalaže samo jedno

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Jovana Milostivog, čuvenog po dobročinstvu. Zbog toga se vjeruje da na današnji dan treba da budete milostivi prema svakom ko vam zatraži pomoć.Sveti Jovan Milostivi rođen je na Kipru u kneževskoj porodici i od djetinjstva je vaspitavan kao hrišćanin. Imao je porodicu, ali su mu rano umrli i žena i djeca, i on je ostao sam.


Čuven je zbog milosrđa i blagočešća. Jovan je izabran za patrijarha aleksandrijskog u vrijeme cara Ilarija i upravljao je Crkvom deset godina kao istinski pastir i čuvao je od neznabožaca i jeretika.


Bio je uzor krotkosti, milosrđa i čovekoljublja i govorio je: "Ako želiš blagorodstva, ne traži ga u krvi nego u dobrodetelji, jer je to pravo blagorodstvo".


Njegovo milosrđe i dobrota bili su glavna odlika njegove ličnosti, pa je mislio da Bog ne može poslušati njega ako on ne posluša i ne pomogne ubogima i nevoljnicima.


Zabilježeno je i da se jednom patrijarh Jovan sjetio riječi Hristove: "ako prineseš dar svoj k oltaru i onde se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te", te se onda sjetio i da jedan od klirika tu u crkvi ima zlu volju na njega. "On brzo ostavi svete darove, priđe tome kliriku, pade mu pred noge i zamoli za oproštaj. I tek kada se izmiri s tim čovjekom, vrati se ka žrtveniku".


Jednom opet, idući crkvi sv. Kira i Jovana dogodi se da ga srete neka udovica i poče da mu govori o bijedi svojoj. Pratioci patrijarhovi osjetiše dosadu od duga žalbovanja ženina, pa će reći vladici, da požuri u crkvu na službu, i posle službe može čuti tu ženu.


Odgovori im sv. Jovan: "A, kako će sad Bog mene poslušati, ako ja nju ne poslušam?" I ne htje se krenuti s mjesta dok ne ču udovičinu žalbu do kraja.


Kada su Persijanci krenuli na Misir patrijarh je otplovio na Kipar, ali se na putu razbolio i u svom rodnom mjestu na Kipru preminuo 620. godine. Njegove mošti prenijete su najprije u Carigrad, potom u Budimpeštu i najzad u Presburg.


Jovana Milostivog obilježavaju sve hrišćanske crkve i smatraju ga svecom dobrote. Zbog toga se vjeruje da na današnji dan treba da budete milostivi prema svakom ko vam zatraži pomoć.