top of page

Dan pobjede nad fašizmom, 9. maj republički praznik i neradni dan

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, 9. maj – Dan pobjede nad fašizmom je republički praznik i neradni dan. Inače, u dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.U Gradskoj upravi Grada Banjaluke 9. maj, u skladu sa Zakonom, biće neradni dan.Na dan republičkog praznika 9. maja, u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banjaluke, mogu da rade:


U vremenu od 00.00 do 24.00 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa „dragstor“ i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama;


U vremenu od 8.00 do 21.00 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom.

Ugostiteljski objekti radiće u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Banjaluke. Poslodavci su radnicima, koji budu radili na dan republičkog praznika, dužni da omoguće ostvarivanje prava u skladu sa zakonskim propisima o radu.

bottom of page