Da kiseonik nije ispravan imali bismo stotinu preminulih dnevno

Da je kiseonik neispravan ili da ga nemamo, bilo bi stotinu smrtnih ishoda dnevno, tvrde oni koji svaki dan gledaju smrti u oči i uz pomoć tog kiseonika godinama vraćaju ljude u život. Njegovu upotrebu ljekari strogo kontrolišu. Doktori koji su decenije života posvetili radu s pacijentima za koje kiseonik znači život, objašnjavaju da kiseonik prolazi kroz brojne filtere prije nego što dođe u organizam. Osim toga, tu su i senzori kao alarm u slučaju bilo kakvog problema u sistemu.

“Mi u ovom trenutku udišemo 21 odsto kiseonika, međutim tokom operacije ili boravka na aparatu za vještačko disanje, respiratoru, pacijenti dobijaju različite koncentracije u zavisnosti od njihovog zdravstvenog stanja, razmjene gasova i potreba organizma. To su ljudi koji bi preminuli čak u roku nekoliko minuta ako bi ostali bez kiseonika“, rekao je Dragan Rakanović, načelnik Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje u UKC-u Republike Srpske Hirurgija, pedijatrija, ortopedija, interno, infektivno, operacione sale, kiseonik je neophodan za liječenje mnogih oboljenja. Kiseonik koji koristimo djeluje dobro na sve naše pacijente, poruka je iz Doboja. “Ja otkako radim na anesteziji, to je od 2013. godine, znači sve vrijeme sam u dodiru s tim kiseonikom i vidim koje su koristi kiseonika“, rekao je Slaviša Ćelić, šef kovid odjeljenja u bolnici “Sveti Apostol Luka” Doboj. “Pacijenti koji su na visokom protoku, oni koriste u minutu 80 l kiseonika. Sada to kada pomnožimo sa 60 i sa 24, dobijemo ogromnu količinu kiseonika koja se potroši na 24 sata, a u drugu ruku imamo pacijente koji su na neinvazivnoj ventilaciji ili koji su intubirani, koji koriste sav njihov minutni volumen, odnosno sav vazduh koji oni udahnu, ako je 100%, to nam je potrošnja kiseonika.“ A do sada je najveći broj pacijenata izliječen zahvaljujući oksigenoterapiji. Zato ne bi trebalo da se igra sa tuđim zdravljem. “Apsolutno oksigena terapija nije uzrokovala opšte lošije stanje kod naših pacijenata i nije uticala medicinski loše na naše pacijente. Oksigena terapija je samo pomagala“, kaže Slađana Trifković, načelnica Odjeljenja za plućne bolesti bolnice "Sveti Vračevi" Bijeljina. Panika koju je izazvala opozicija, samo otežava njihov posao, a može izazvati nesagledive posljedice. Kažu da je teško raditi pod tolikim pritiskom. Rezultati analize kiseonika koji se koristi u UKC-u Republike Srpske su uredni. Čistoća kiseonika na UKC-u je 99,93 odsto, potvrdio je to nalaz akreditovane laboratorije iz Srbije. To je i više nego što je zakonom propisano.