top of page

Bunar, ostaci tržnice i kaldrme - vrijedni arheološki nalazi u Banjaluci

Tragovi nekadašnjeg života sve su jasniji u današnjici. Muzej Republike Srpske pronašao je bunar iz srednjovjekovnog perioda prilikom arheoloških iskopavanja. Bunar na lokaciji nekadašnje Kaldrme u blizini Kastela, iznenadio je mnoge i zagolicao maštu brojnih građana."Bunar je inače napravljen od kamena. Nema nikakav vezivni materijal. Riječ je najvjerovatnije o kamenu iz Vrbasa. Stigli smo do 165-170 centimetara sa iskopavanjem. Dalje nismo smjeli ići iz bezbjednosnih razloga, jer možda ima vode još ispod“, kaže arheolog u Muzeju Republike Srpske doc. dr Ivana Pandžić ta ATV.


Zbog daljih planova uređenja parka od strane Gradske uprave unutar kružnog toka, po zakonskim procedurama, prije bilo kakvih radova moraju se izvršiti arheološka istraživanja, pogotovo u zonama u kojima postoje pretpostavke da bi ispod nekoliko centimetara zemlje moglo biti značajno otkriće. Bunar je otkriven pola metra ispod površine zemlje.


"Mi smo radili posljednju sedmicu decembra. Vrijeme nas je poslužilo pa smo za šest dana završili posao kako bi mogli da se nastave radovi u sklopu projekta uređenja ove površine. Slučajnim nalazom smo pronašli ne samo bunar nego i ostatke stare tržnice i kaldrme“, kaže arheolog u Muzeju Republike Srpske doc. dr Ivana Pandžić.


Do komplikacija u istraživanju uvijek može doći. U samom procesu arheolozi paze da ne oštete ni jedan kamen i predmet koji se u tom trenutku nađu na lokaciji. Svaki trag je važan.


"Bunar je karakterističan jer je uzak dolje, na 1,7 metara nije protok kiseonika kao standardno, nije zgodno iskopavanje. Mi ne znamo koja je dubina a postoji i pretpostavka da je ispod voda“, kaže Pandžić.bottom of page