top of page

BLS kurs za studente medicine u Banjaluci i medicinske tehničare u UKC-u Srpske

U UKC-u Republike Srpske danas se organizuje kurs osnovne životne podrške BLS (Basic life support) za 50 polaznika i to studenata završnih godina Medicinskog fakulteta i medicinskih sestara/tehničara iz Urgentnog centra.


Cilj ove edukacije, kako kažu u UKC-u, je poboljšanje kvaliteta usluge u zbrinjavanju pacijenata od iznenadne srčane smrti. Na ovaj način prate svjetske trendove i smjernice u medicini što ima za cilj unapređenje znanja i vještina radnika u zdravstvu.


Edukacija se vrši prema preporukama Evropskog Resuscitacionog Savjeta (ERC) koji je vodeća evropska naučna ustanova koja se bavi urgentnom medicinom i kardiopulmonalnom reanimacijom. U edukaciji učestvuju tri instruktora ERC-a iz Resuscitacionog Savjeta Srbije na čelu sa dr Zlatkom Fišerom, a iz UKC-a edukatori su načelnica Urgentnog centra dr Slavica Zeljković i dr Suzana Šobot, te još tri ljekara Urgentnog centra UKC Republike Srpske.


BLS kurs Evropskog Resuscitaciong Savjeta – ERC je osmišljen kao radno intenzivan seminar tokom kojeg polaznik ovladava praktičnim vještinama i potvrđuje svoja teoretska znanja koja se odnose na osnovne mjere zbrinjavanja iznenadnog zastoja rada srca.


„Zahvaljujući rukovodstvu UKC Republike Srpske mi smo u naš program uključili studente Medicinskog fakulteta. Njih pedeset je pristupilo kursu i oni će dobiti diplome koje su međunarodno priznate. Na taj način ćemo njima pokazati jedan novi, moderniji način u pristupu pacijentima i poboljšati kvalitet zbrinjavanja tih pacijenata koji dožive iznenadni srčani zastoj. Kurs je namijenjen i medicinskim i nemedicinskim radnicima. Svi ljekari koji su zaposleni u Urgentnom centru su završili kurseve iz naprednih mjera reanimacije i imamo kadar koji je stekao zvanje instruktora. Dakle, ne samo da sprovode ove mjere, nego i učestvuju u edukaciji kadra. Danas nastavljamo edukacju naših medicinskih tehničara, a započinjemo i edukaciju studenata. Cilj je da programom bude obuhvaćeno što više laika i nemedicinskog osoblja. Cilj je da laik prepozna unesrećenog, da pozove pomoć i započne odgovarajuće mjere, jer na taj način „kupujemo“ vrijeme i pomažemo da ta osoba ima veće šanse da preživi do stizanja medicinske pomoći. Mi u UKC Republike Srpske imamo savremenu opremu i uslove za zbrinjavanje svih vrsta pacijenata. Međutim ako na terenu imamo situaciju da unesrećenom niko ne pruži adekvatnu pomoć i ako ona nije blagovremena, onda su te šanse za preživljavanje i kvalitetan oporavak minimalne. I zbog toga svoja znanja i vještine danas prenosimo i studentima“, rekla je dr Slavica Zeljković, načelnica Urgentnog centra.


Generalni sekretar Resuscitacionog Savjeta Srbije dr Zlatko Fišer rekao je da su, zahvaljujući želji UKC-a da implementira najviše standarde u zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata, formirali lokalni instruktorski tim.


„Ovdje sam u funkciji osobe koja nadgleda ispravnost odvijanja ovog programa i utvrđuje da se on odvija u skladu sa standardima koji su ustanovljeni za sticanje ove prestižne međunarodne licence. Zahvaljujući želji ove ustanove da implementira najviše standarde u zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata, formirali smo lokalni instruktorski tim. Nakon ovoga, oni mogu samostalno nastaviti određene aktivnosti. Takođe, UKC je prepoznao potrebu da involvira studente i oni su izrazili želju da usvoje ova znanja. Ove mjere koje ovdje učimo produžavaju vrijeme i na taj način obezbjeđujemo da ekipe hitne pomoći ili reanimacioni tim stigne do osobe kojoj se još uvijek može pomoći“, rekao je dr Fišer.Vladan Gačić, student Medicinskog fakulteta, zahvalio je UKC-u i generalnom direktoru Vladi Đajiću.


„Prije svega zahvaljujem se UKC-u Republike Srpske i generalnom direktoru prof. dr Vladi Đajiću, kao i načelnici Urgentnog centra dr Zeljković i dr Fišeru. Moje kolege i ja, nas pedeset, danas smo prošli edukaciju BLS. Naša znanja je potrebno nadograditi, potrebno je naučiti nove tehnike i vježbati što više kako bismo mogli da prepoznamo situaciju ako je unesrećeni bez svijesti, da pozovemo pomoć i da krenemo sa kardiopulmonalnom reanimacijom, te da znamo da rukujemo automatskim eksternim defibrilatorom. UKC Republike Srpske je najviše zaslužan za ovo i ovo je pokazatelj da ova ustanova želi da studenti uče i da se kasnije zaposle uz diplome i sertifikate“, rekao je Vladan Gačić, student Medicinskog fakulteta.


bottom of page