Biljana Marin - jedina žena komandir

Biljana Marin rođena je u Bosanskom Petrovcu, ali se kao desetogodišnja djevojčica s roditeljima 1995. godine našla u izbjegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti.


Јedno vrijeme boravili su u Derventi, a potom novi dom sagradili u Kozarskoj Dubici.


Biljana je završila Visoku školu Ministarstva unutrašnjih poslova u Banjaluci, nakon čega je do 2017. godine radila kao policijski inspektor u Kozarskoj Dubici.


,,Za to zanimanje sam se prvenstveno odlučila zbog toga što smatram da je to jedan human posao kroz koji ste u prilici da pomognete ljudima da savladaju neke svoje teške trenutke i da iznađete neko rješenje za njihove probleme'', rekla je Biljana.


Biljana je 2017. godine prešla u Policijsku stanicu u Kostajnici gdje je tri godine radila kao inspektor, a već godinu dana je na poziciji komandira.


Јedina je žena na poslovima rukovodioca u Policijskoj upravi Prijedor.


U Kostajnici je zasnovala porodicu i majka je dvoje djece. Ipak, ističe da bez pomoći kolega i porodice ne bi sve mogla uspješno da obavlja.


,,Iskreno, sve je teško uskladiti i izorganizovati. Uz pomoć kolega i porodice to je jedini mogući način. Bez te pomoći stvarno ne bi bilo moguće. Inače, policijski posao je naporan bez obzira na kojoj ste funkciji i koje poslove obavljate.Od policajca, inspektora do rukovodioca'', izjavila je Biljana.


Iako je riječ o poslu bez radnog vremena Biljana naglašava da se posao, prije svega, mora voljeti da biste ga obavljali s voljom i uspješno.


Kad bi ponovo bila u prilici da se opredijeli za ovo zanimanje, odlučna je, opet bi izabrala isto.


Izvor: RTRS