top of page

Banjaluka parkinge naplaćuje nezakonito: Nijedan nema upotrebnu dozvolu

Iako se od naplate parkinga u gradski budžet svake godine sliva više od četiri miliona maraka, pravnog osnova za naplatu nema, jer nijedan od njih ne posjeduje upotrebnu dozvolu, odnosno dokaz da ispunjava uslove na osnovu kojih može da se ostvari profit.

Zbog toga je naplata parkinga na ovim parkinzima nezakonita, jer da bi grad od ovih površina ostvarivao materijalnu korist i zarađivao u skladu sa zakonom, prije svega bi morao da ih legalizuje za tu namjenu.


foto: BL portal


Posljedica ovoga, pričaju sagovornici eTrafike, je oborivost svih kazni nastalih na ovim površinama upravo zbog nepostojanja pravnog osnova za naplatu, pa samim tim i kažnjavanje za “nepropisno” parkiranje, što potencijalno može gradski budžet da dovede do nesagledivih posljedica.


Takođe, šteta koja bi nastala na automobilu na parkingu bez upotrebne dozvole je nenaplativa i oboriva je na sudu. Građani ovoga nisu svjesni, a Gradska uprava očigledno ne mari da legalizuje naplaćivanje površina koje je namijenila za parkiranje, jer im i ovako naplata na njima odlično ide, a niko se i ne žali.


Jedan od sagovornika kaže da je zaprepašten činjenicom da se na parkiranju zarađuje iako za to nema nikakvog pravnog osnova. Osim toga, priča on, za većinu ovih površina nisu riješeni brojni tehnički problemi, ali ni na to niko ne obraća pažnju.


“Dosad nisam vidio nijedan parking koji ima upotrebnu dozvolu, a na gotovo svakom postoji automat za naplatu. Za neke parkinge postoji odluka Skupštine grada da se površina proglašava parkingom, da je to zona parkiranja i ostvaruju se prihodi na osnovu toga. To nije u skladu sa Zakonom, zato što nijedan prostor, ni vanjski ni unutrašnji, bez upotrebne dozvole ne može da ostvaruje prihod”, kaže on.


Zakon kaže da nijedan objekat, ni poslovni prostor, ne može da ostvaruje prihode, bio to parking ili frizerski salon, zgrada za stanovanje ili samoposluga, ako nema upotrebnu dozvolu i ako na njemu nije izvršen tehnički prijem.


“Potrebno je da stručno tijelo, komisija, izađe na teren, sve pregleda i utvrdi da je taj objekat tehnički ispravan za obavljanje djelatnosti koju vrši. Ako ima nedostataka ili je nešto na njemu urađeno što nije u skladu sa tehničkim zahtjevima, komisija naredi ispravljanje. Tek kada se sve ispuni, izdaje se upotrebna dozvola“, objašnjava sagovornik eTrafike.


Dalje pojašnjava da naši gradski parkinzi nemaju ni građevinsku dozvolu, što je normalno, odavno su nastali, prije 50 ili 60 godina. Međutim, na njima nikada nije utvrđena tehnička ispravnost za upotrebu, pa samim tim ni za ostvarivanje prihoda.


“Recimo, da se parkirate na nekom od tih parkinga, kod ‘Kraša’ ili ‘Talije’ i da vam otpadne točak, da oštetite auto, ne biste imali koga da tužite. Šteta nastala na tom parkingu može se osporiti i da za nju niko ne bude odgovoran. Istovremeno, uredno ćete platiti tri ili pet maraka dnevnu kartu. Platićete i kaznu za nepropisno parkiranje”, priča sagovornik.


Grad Banjaluka od naplate parkinga svake godine dobro profitira. U prvih 10 mjeseci 2022. po tom osnovu u gradsku kasu se sleglo 3.660.954 KM, dok je u cijeloj 2021. prihod od naplate parkinga iznosio 4.306.712 КМ.

Commenti


bottom of page